Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Fellesrådets medlemmer

 

01.11.2019

Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

  

Fellesrådet består av 2 repr. fra hver av menighetene, 1 prest, 1 repr. fra kommunestyret, 1 repr. fra de ansatte, i tillegg til kirkevergen.

Fellesrådets medlemmer 2015-2019 er følgende:

Anne Karine Eriksen  - Stathelle menighet (leder)
Børre Bamle - Bamble menighet (nestleder)
X - Stathelle meninghet
Trond Bjørnar Johansen - Herre menighet
Tina Vikje Jacobsen - Herre menighet
Ingrid V Nilsen - Langesund menighet
Magnus Hallaråker- Langesund Menighet
Kjell Ivar Ryste Nilsen - Bamble menighet
Trond Engenes (prost i Bamble prosti)
Stein Amundsen (tillitsvalgt)
Irene Dahl (kommunens representant)
 


Fellesrådets oppgaver omfatter bl.a.:
- bygging, drift og vedlikehold av kirker, inventar og kirkegårder
- forvaltning av felles økonomi (tilskudd fra stat/kommune)
- arbeidsgiveransvar (kirketjenere, økonomisekretær, organister, diakon)
Oppgavene til fellesrådet er beskrevet mer i detalj på www.kirken.no.

Den daglige ledelse og gjennomføring av fellesrådets oppgaver utføres av Kirkevergekontoret under ledelse av Kirkevergen.

Kirkeverge Astrid Thomasberg
Bamble Rådhus
3970 LANGESUND
Tlf. 35965281 mob. 92 26 93 21 
Fax. 35972910
E-post: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no