Utleiereglement

 

01.01.2018

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer eller medlemmer fra andre kommuner.

BEGRAVELSER OG BISETTELSER
Utleie av kirkene i Bamble kommune ved begravelser og bisettelser for personer som ikke er medlem
av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.
 
Reglene gjøres gjeldende fra 26.01.2016.
 
Kistebegravelser og bisettelser for personer som bor i andre kommuner.
 
Bamble – Herre – Stathelle og Langesund kirker : kr 4.430,-
 
Der det stilles med egen organist                      : kr 3.410,-
 
VIGSLER
Utleie av kirkene i Bamble kommune ved vigsler for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.
 
Reglene gjøres gjeldende fra 26.01.2016.
 
Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker : kr 4.430.-
 
Der det stilles med egen organist                   : kr 3.410,-
 
For vigsler på høytidsdager, samt etter kl. 12.00 på påske-pinse – jul og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag, kommer det et tillegg på kr. 2.100.-.
 
Satsene revideres årlig.
 
Opplysninger kan innhentes på menighetskontorene eller hos kirkevergen.
 
Astrid Gundersen
Sign. kirkevergen

Utleie av Stathelle Kirke se her

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.01.2018

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer eller medlemmer fra andre kommuner.

BEGRAVELSER OG BISETTELSER
Utleie av kirkene i Bamble kommune ved begravelser og bisettelser for personer som ikke er medlem
av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.
 
Reglene gjøres gjeldende fra 26.01.2016.
 
Kistebegravelser og bisettelser for personer som bor i andre kommuner.
 
Bamble – Herre – Stathelle og Langesund kirker : kr 4.430,-
 
Der det stilles med egen organist                      : kr 3.410,-
 
VIGSLER
Utleie av kirkene i Bamble kommune ved vigsler for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.
 
Reglene gjøres gjeldende fra 26.01.2016.
 
Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker : kr 4.430.-
 
Der det stilles med egen organist                   : kr 3.410,-
 
For vigsler på høytidsdager, samt etter kl. 12.00 på påske-pinse – jul og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag, kommer det et tillegg på kr. 2.100.-.
 
Satsene revideres årlig.
 
Opplysninger kan innhentes på menighetskontorene eller hos kirkevergen.
 
Astrid Gundersen
Sign. kirkevergen

Utleie av Stathelle Kirke se her