Utleiereglement

 

01.01.2018

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer eller medlemmer fra andre kommuner.

BEGRAVELSER OG BISETTELSER
Utleie av kirkene i Bamble kommune ved begravelser og bisettelser for personer som ikke er medlem
av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.
 
Reglene gjøres gjeldende fra 26.01.2016.
 
Kistebegravelser og bisettelser for personer som bor i andre kommuner.
 
Bamble – Herre – Stathelle og Langesund kirker : kr 4.530,-
 
Der det stilles med egen organist                      : kr 3.500,-
 
VIGSLER
Utleie av kirkene i Bamble kommune ved vigsler for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.
 
Reglene gjøres gjeldende fra 26.01.2016.
 
Bamble, Herre, Stathelle og Langesund kirker : kr 4.530.-
 
Der det stilles med egen organist                   : kr 3.500,-
 
For vigsler på høytidsdager, samt etter kl. 12.00 på påske-pinse – jul og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag, kommer det et tillegg på kr. 2.260.-.
 
Satsene revideres årlig.
 
Opplysninger kan innhentes på menighetskontorene eller hos kirkevergen.
 
Astrid Gundersen
Sign. kirkevergen

Utleie av Stathelle Kirke se her
Rev. 30.01.2019