Situasjonen er under kontroll i Morondava

 

19.03.2015

Situasjonen er under kontroll i Morondava og døveskolen har startet opp igjen.

Rektor Lisy skriver i e-post at konflikten mellom ansatte og ledelsen i sukkerfabrikken har roet seg.

Skolene i Morondava har startet opp igjen, og frykten for en større konflikt har lagt seg.
Lisy skriver at det har florert mye ukorrekt informasjon den siste tiden. Blant annet omkring antall drepte og skadde. To mistet livet og ti ble såret under opprøret. Ikke tre døde og elleve skadde, som de først hørte. Hun forteller at landets statsminister har vært på besøk i Morondava og truffet de dreptes etterlatte. 

Lisy takker for forbønn og omtanke og er glad for at alle på døveskolen har det bra!

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

19.03.2015

Situasjonen er under kontroll i Morondava og døveskolen har startet opp igjen.

Rektor Lisy skriver i e-post at konflikten mellom ansatte og ledelsen i sukkerfabrikken har roet seg.

Skolene i Morondava har startet opp igjen, og frykten for en større konflikt har lagt seg.
Lisy skriver at det har florert mye ukorrekt informasjon den siste tiden. Blant annet omkring antall drepte og skadde. To mistet livet og ti ble såret under opprøret. Ikke tre døde og elleve skadde, som de først hørte. Hun forteller at landets statsminister har vært på besøk i Morondava og truffet de dreptes etterlatte. 

Lisy takker for forbønn og omtanke og er glad for at alle på døveskolen har det bra!