Givertjenesten Bamble- Herre- og Stathelle sokn

 

29.02.2016

Givertjenestene har bankkonto (bamble, stathelle og herre) nr 2601.20.55691 og (Langesund) 2601.58.67441
For å kunne opprettholde og videreutvikle det arbeidet som drives i Langesund, Bamble, Stathelle og Herre menigheter for barn og unge er vi avhengig av gaver.
Av det arbeidet som lønnes av givertjenesten vil vi spesielt nevne menighetsarbeider i Bamble 45 % stilling og % i Langesund. Vi arbeider for at mer midler blir brukt til aktivt barne- og ungdomsarbeid i de nevnte menighetene. 
Det er mulig å gi enkeltgaver, eller bli med i den faste givertjenesten. Det er jo enkelt å bruke nettbank, eller ha en avtale med din bank om et fast månedlig trekk.
 
Alle gaver til menigheten gir rett til skattefradrag på 28%, dette er en ordning stortinget har innført for å stimulere til frivillig innsats. Hver enkelt kan trekke fra inntil kr 20 000 pr.år.
Det eneste du behøver å gjøre er å oppgi ditt fødselsnummer, så ordner givertjenesten resten.
 
Har du noen spørsmål, kontakt menighetskontoret i Bamble eller Langesund.

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

29.02.2016

Givertjenestene har bankkonto (bamble, stathelle og herre) nr 2601.20.55691 og (Langesund) 2601.58.67441
For å kunne opprettholde og videreutvikle det arbeidet som drives i Langesund, Bamble, Stathelle og Herre menigheter for barn og unge er vi avhengig av gaver.
Av det arbeidet som lønnes av givertjenesten vil vi spesielt nevne menighetsarbeider i Bamble 45 % stilling og % i Langesund. Vi arbeider for at mer midler blir brukt til aktivt barne- og ungdomsarbeid i de nevnte menighetene. 
Det er mulig å gi enkeltgaver, eller bli med i den faste givertjenesten. Det er jo enkelt å bruke nettbank, eller ha en avtale med din bank om et fast månedlig trekk.
 
Alle gaver til menigheten gir rett til skattefradrag på 28%, dette er en ordning stortinget har innført for å stimulere til frivillig innsats. Hver enkelt kan trekke fra inntil kr 20 000 pr.år.
Det eneste du behøver å gjøre er å oppgi ditt fødselsnummer, så ordner givertjenesten resten.
 
Har du noen spørsmål, kontakt menighetskontoret i Bamble eller Langesund.