Hva er Diakoni?

 

01.01.2018

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

 

Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Som kirke ønsker vi å hjelpe folk i alle livssituasjoner og i alle deler av samfunnet. Mange av våre diakonale tjenester er samarbeid mellom flere menigheter. Her kan du lese litt om diakoni i Tønsberg. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om noen av tiltakene.

Diakoni og omsorg

Jeusus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen kalte Jesus seg selv diakonos ('tjener'). unggutt.jpg

Diakoni er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for å nedkjempe fattigdom.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og ønsker å bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kyrke (hentet fra Plan for diakoni): Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeliggjort gjennom liv og teneste.

 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Reidun Fadum Hvale

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2019 er disse med i diakoniutvalget:

Leder:         Karianne Kløvsgård - Bamble

Nest leder: Hege Lill Wilhelmsen – Herre

                  Torunn Dahl Finnmark - Bamble

                  Inger Liv Dalen – Bamble

                  Gro Hilde Fåtten – Bamble

                  Kristin Riise Nøstdal - Stathelle

                  Liv Aslaug Gjerstad - Herre

 

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. 

Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.01.2018

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

 

Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid. Som kirke ønsker vi å hjelpe folk i alle livssituasjoner og i alle deler av samfunnet. Mange av våre diakonale tjenester er samarbeid mellom flere menigheter. Her kan du lese litt om diakoni i Tønsberg. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om noen av tiltakene.

Diakoni og omsorg

Jeusus brydde seg om menneskene. Han forkynte og han hjalp mennesker. Han helbredet syke og han ga utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen kalte Jesus seg selv diakonos ('tjener'). unggutt.jpg

Diakoni er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for å nedkjempe fattigdom.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og ønsker å bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre. Visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kyrke (hentet fra Plan for diakoni): Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeliggjort gjennom liv og teneste.

 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Reidun Fadum Hvale

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2019 er disse med i diakoniutvalget:

Leder:         Karianne Kløvsgård - Bamble

Nest leder: Hege Lill Wilhelmsen – Herre

                  Torunn Dahl Finnmark - Bamble

                  Inger Liv Dalen – Bamble

                  Gro Hilde Fåtten – Bamble

                  Kristin Riise Nøstdal - Stathelle

                  Liv Aslaug Gjerstad - Herre

 

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. 

Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.