Besøkstjeneste

 

03.01.2017

En utstrakt hånd

EN UTSTRAKT HÅND
Kirkens omsorgstjeneste i 
Bamble, Herre, Langesund og Stathelle menigheter
 
Til deg / dere som ønsker besøk / sosial kontakt
 
 
Livet kan bli fylt med flere spørsmål enn svar. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.
Vi hjelper med eventuelt å finne fram til andre tilbud som kan være aktuelle, som for eksempel et av Røde Kors sine tilbud, Kreftforeningen og andre frivillige organisasjoner.
 
Dette er et frivillig tilbud, "En utstrakt hånd" er et tillegg til den offentlige hjemmetjenesten - ikke en erstatning.
Vi som arbeider med prosjektet har selvfølgelig taushetsplikt.
 
HVORDAN FÅ HJELP?
Ta kontakt med Bamble menighetskontor, tlf. 35 96 69 92
Der treffer du:
Diakon Unni Bamle

 

 
NETT KILDER (Artikler fra Kirken.no):

Andre tjenester:

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

03.01.2017

En utstrakt hånd

EN UTSTRAKT HÅND
Kirkens omsorgstjeneste i 
Bamble, Herre, Langesund og Stathelle menigheter
 
Til deg / dere som ønsker besøk / sosial kontakt
 
 
Livet kan bli fylt med flere spørsmål enn svar. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.
Vi hjelper med eventuelt å finne fram til andre tilbud som kan være aktuelle, som for eksempel et av Røde Kors sine tilbud, Kreftforeningen og andre frivillige organisasjoner.
 
Dette er et frivillig tilbud, "En utstrakt hånd" er et tillegg til den offentlige hjemmetjenesten - ikke en erstatning.
Vi som arbeider med prosjektet har selvfølgelig taushetsplikt.
 
HVORDAN FÅ HJELP?
Ta kontakt med Bamble menighetskontor, tlf. 35 96 69 92
Der treffer du:
Diakon Unni Bamle

 

 
NETT KILDER (Artikler fra Kirken.no):

Andre tjenester: