Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Kjære brudepar!

 

01.01.2014

Velkommen til vigsel i våre kirker.

Det er en ære for oss å være så sentralt tilstede i forbindelse med at to mennesker inngår ekteskap.
Vi har i en årrekke opplevd mange gode stunder og gleder oss til enda flere.
 
Vielsen handler i første rekke om deres løfter til hverandre og Guds velsignelse over ekteskapet. En kirkelig handling med all dens verdighet.
 
Hensikten med disse sidene er å veilede brudeparene i planleggingsfasen.
Både med hvilke dokumenter som må skrives og hvilke ulike muligheter man har i selve vielsen. 
Det første dere må gjøre er å registrere eller ringe menighetskontoret i Bamble på tlf. 35 96 69 90 eller
Langesund menighetskontor 35 96 52 83 / 35 96 52 82, for å avtale sted, dato og tidspunkt slik at vi kan holde av i vår kalender.
Du kan også benytte vårt skjema for å registrere din forespørsel om vigsel. Dere må også søke skatteetaten om prøvningsattest Dette gjøres elektronisk her
 
I forkant av selve vielsen har brudeparet samtalen med presten som skal forrette.  I tillegg til å bli kjent med hverandre gjennomgår man hele vielsen i detalj
og sammen tar man de endelige valg.  Samtalen skal også inneholde en refleksjon om ekteskap mellom to personer og Guds kjærlighet.
 
Dokumenter
 
Her må dere skrive ”Erklæring fra brudefolkene” og ”Forlovererklæring”.  Når disse er fylt ut vil dere bli tilsendt en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder. 
Det vil si at dere ikke kan sende inn papirene før 4 måneder før selve vielsen.  Denne attesten skal så sendes til oss.  Det enkleste er om dere krysser av
for at vigsler mottar attesten direkte.  Da vil attesten komme til vårt kontor.  Vi har ikke lov til å vie før vi har mottatt denne prøvingsattesten.
På samme link finner dere også skjema for ”Erklæring av skifte” og ”Meldingsskjema for navneendring”.
 
Planleggingsskjema
I de siste årene har vielsene i større grad fått et mer personlig preg med ulike ønsker og innslag. 
Noen mindre og andre mer.  Hvert med sitt flotte personlige preg uansett om hva man har lagt opp til.  Dere kan velge salmer selv,
velge bibeltekster, velge form på selve ekteskapsinngåelsen, komme med ønsker til organisten når det gjelder inngangs- og utgangsmusikk, - og, eventuelt,
ha med egnet sang eller musikk i tillegg. Det kan også pyntes til vigselen etter personlig ønske og smak. Men sammenfattende kan nevnes at kirkerommet
og handlingen krever at alt bevisst tenkes innenfor det som er naturlig i kirkelig sammenheng og i samarbeid med de ansatte i kirken.  Sjekk nedenfor f
or veiledning og kryss av på planleggingsskjemaet og ta det med i samtalen med presten.
 
 
 
Brudemarsj
Man velger både inngangs- og utgangsmarsj.  Det finnes mange flere varianter enn nevnt nedenfor, men disse er de mest vanlige. 
Velger man andre må sjekke om organisten har riktige noter og eventuelt skaffe ham dem.  Vi gjør også oppmerksom på at marsjer er vanskelig å spille. 
Dersom det er satt opp en organistvikar denne dagen er det ikke sikkert vedkommende mestrer de aller vanskeligste stykkene. 
På Arild Bakkes hjemmeside sangmannen.no kan man lytte til de fleste av disse marsjene:
 
Bruremarsj fra Nordmøre (Brudeslått fra Øre)Organist Jan Staudt ved orgelet på Stathelle
"Trumpet Voluntary" av Jeremiah Clarke (The Prince of Denmark's March)
"Purpose" av Rikard Nordraak
"Pomp and Circumstance"av Edward Elgar

Salmer  
I følge handlingen skal det synges 2 eller 3 salmer.
-  inngangssalme
- etter skriftlesning
- før velsignelsen
 
Det er ikke nødvendig at dere velger salmene.  Vi kan gjerne anbefale noen. 
Likevel gir det en personlig vri når det er dere som har valgt salmen.  Det ikke nødvendig å ta med alle versene,
hvis man velger en salme med mange vers. Velg de versene som passer best og som dere synes er finest.
Numrene i listen til høyre viser til Norsk Salmebok fra 1984 (NoS) og Salmebokstillegget fra 1997 (S97)

Blott en dag,  NoS nr. 490
Deg være ære, NoS nr. 187
Den blomstertid nå kommer, NoS nr. 763
Gud du er rik, NoS 716
Guds godhet sang i sinnet S97 nr. 98
Guds kjærleik er som stranda, NoS nr. 727
Herre Gud, ditt dyre navn og ære, NoS nr. 268
Kjærlighet er lysets kilde, NoS nr. 223                             
Kjærlighet fra Gud, NoS nr. 669                             
Lovsyng vår Herre, NoS nr. 301
No livnar det i lundar, NoS nr. 765
Nå er det morgen (Melodi: Morning has Broken), S97 nr. 127
Store Gud, vi lover deg, NoS 270
Så grønn en drakt, S97 nr. 136
Vi rekker våre hender frem, NoS nr. 710
Å leva det er å elska, NoS nr. 698
 
Tekstlesning
Brudeparet kan nå også velge hvilke tekster de ønsker skal bli lest fra Bibelen under pkt. 4 i ordningen for vigsel.
Disse tekstene kan også leses av medlemmer av bryllupsfølget.
 
Blant utvalget nedenfor velger brudeparet 2 - 4 av tekstene.
 
 
 
Enkel eller utvidet ekteskapsinngåelse
Det er to alternativer å velge mellom på selve ekteskapsinngåelsen. Den gamle varianten hvor brudeparet svarer ja to ganger
eller det nye hvor brudeparet gjentar løftet etter presten etter først å ha svart ja en gang.
 
Alternativ A:
Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudommens fulle navn):
Vil du ha (brudens fulle navn): som står ved din side, til din ektefelle?
 
Brudgommen: Ja
 
Liturg: Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere?
 
Brudgommen: Ja
 
Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudens fulle navn):
Vil du ha (brudommens fulle navn): som står ved din side, til din ektefelle?
 
Bruden: Ja
 
Liturg: Vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere?
 
Bruden: Ja
 
Liturg: Så gi hverandre hånden på det.
 
For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap,
og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.
 
 
Alternativ B:
Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn):
Vil du ha (brudens fulle navn): som står ved din side, til din ektefelle?
 
Brudgommen: Ja
 
Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudens fulle navn):
Vil du ha (brudgommens fulle navn): som står ved din side, til din ektefelle?
 
Bruden: Ja
 
Liturg: Gjenta nå etter meg.
 
Brudgom og brud vender seg til hverandre. De gir hverandre hendene 
og blir stående slik mens de avgir løftet.
 
Liturgen leser løftet ledd for ledd, deretter fremsier brudeparet det, 
den ene først.
 
Liturg: Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.
 
B: Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.
 
Liturg: Jeg vil elske og ære deg
 
B: Jeg vil elske og ære deg
 
Liturg: og bli trofast hos deg i gode og onde dager
 
B: og bli trofast hos deg i gode og onde dager
 
Liturg: inntil døden skiller oss.
 
B: inntil døden skiller oss.
 
Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre ektefellen.
 
Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender.
 
Liturg: For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap,
og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.
 
Overrekkelse av ringer
Noen ønsker å sette på seg ringene under handlingen. Det skjer etter inngåelsen av ekteskapet og det finnes også her to valgmuligheter
 
Enten A
Liturg: Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.
 
Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.
 
Eller B
Liturg: Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet dere har gitt hverandre. Gjenta etter meg.
 
Liturgen leser ordene ledd for ledd, deretter fremsier brudeparet dem, den ene først.
 
Liturg: (Navnet), jeg gir deg denne ring
 
B: (Navnet), jeg gir deg denne ring
 
Liturg: som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.
 
B: som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.
 
Ringen settes så på fingeren til den andre.
Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen.
 
Solistinnslag
I noen vielser er det også soloinnslag av egnet musikk, dikt eller lignende.  Man kan ha opp til tre soloinnslag som kan legges
til tre steder i handlingen.  Etter inngang, etter skriftlesning og/eller etter forbønn.  Den siste er å foretrekke. 
Velger man sang etter skriftlesning bør den ha mer kirkelig preg.
 
Det er mye fin musikk og mange fine salmer som passer seg godt som solistinnslag eller instrumentalmusikk i en vielse.
Når det gjelder solistinnslag finnes det selvsagt mange fine tekster i salmeboka.
I tillegg finnes det også tekster som ikke står i salmeboken som kan passe godt.
 
Kirkerommets karakter som et sakralt rom samt handlingens karakter tilsier at ikke all musikk
og enhver sangtekst egner seg i kirka. Ved kirkelige handlinger skal presten godkjenne tekster og organisten godkjenne musikken.
 
Stolplassering
Det finnes mange måter å plassere brudeparet, forlovere og foreldre på under vielsen.  Det kommer an på den aktuelle situasjonen
og ikke minst brudeparets eget ønske.  Det vanlige er at bruden sitter på venstre side og brudgommen på høyre.  Ved siden av seg har man
enten henholdsvis brudens far og brudgommens mor eller forloverne.  Foreldre og forlovere som ikke sitter blant de to fremste
sitter da gjerne bak bruden og brudgommen.  Dersom situasjonen gjør det naturlig kan man også velge å la foreldrene sitte blant menigheten.
 
Program
Noen velger selv å lage program, mens andre bruker salmebøker.  Begge deler er like greit. 
Det er lurt å vente med å trykke program til etter samtalen med presten for å få avklart om alt lar seg gjennomføre og om alt er i riktig rekkefølge osv.
 
Vanlig rekkefølge er slik:
Inngangsmusikk
Inngangsord
Salme
Skriftlesning
Evt, salme eller solistinnslag
Tale
Ekteskapsinngåelse
Evt. overrekkelse av ringer
Forbønn
Evt. solistinnslag
Salme
Velsignelse
Utgang
 
Fotografier i avisene
Avisene mottar ingen informasjon om kommende bryllup fra menighetskontoret. 
Så om brudeparet ønsker å annonsere i avisene med bilde, må dette meldes avisene de ønsker å bruke til dette.
Disse annonsene er gratis i avisene: