Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Gravferd - hva gjør vi nå?

 

01.01.2014

Det vanligste er å kontakte et begravelsesbyrå, men det er også mulig å gjøre det meste selv. 

Når sorgen rammer, kan man trenge noen å snakke med. Du er velkommen til å samtale med prest eller diakon.