Inn- utmelding

 

01.01.2014

Er jeg medlem?
Medlemmer i Den norske kirke er kun de som er døpt.

Dette framkommer også av Kirkelovens §3, som er vedtatt av Stortinget.
Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn.

For å få sikre opplysninger om du er medlem, må du derfor henvende deg til det kirkesokn hvor du eventuelt er døpt.
Det er vanlig at foreldrene til barnet får en dåpsattest. Kanskje du har en slik liggende et sted?

Innmelding
Dersom du ønsker innmelding i DNK kan du enten ta kontakt med det kirkesokn du er døpt, eller komme med en dåpsattest til menighetskontoret i det kirkesokn hvor du bor. Det blir også arrangert dåp for både barn, ungdom og voksne.

Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut av DNK bør du fortrinnsvis henvende deg til det kirkekontoret i soknet hvor du er døpt, og be om utmelding (de vil da ha dokumentasjon i sitt register om både inn- og utmelding). Om du henvender deg til et annet kirkekontor, kan du motta en utmeldingsattest samt at de sletter deg fra det digitale medlemsregister.

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.01.2014

Er jeg medlem?
Medlemmer i Den norske kirke er kun de som er døpt.

Dette framkommer også av Kirkelovens §3, som er vedtatt av Stortinget.
Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn.

For å få sikre opplysninger om du er medlem, må du derfor henvende deg til det kirkesokn hvor du eventuelt er døpt.
Det er vanlig at foreldrene til barnet får en dåpsattest. Kanskje du har en slik liggende et sted?

Innmelding
Dersom du ønsker innmelding i DNK kan du enten ta kontakt med det kirkesokn du er døpt, eller komme med en dåpsattest til menighetskontoret i det kirkesokn hvor du bor. Det blir også arrangert dåp for både barn, ungdom og voksne.

Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut av DNK bør du fortrinnsvis henvende deg til det kirkekontoret i soknet hvor du er døpt, og be om utmelding (de vil da ha dokumentasjon i sitt register om både inn- og utmelding). Om du henvender deg til et annet kirkekontor, kan du motta en utmeldingsattest samt at de sletter deg fra det digitale medlemsregister.