Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Inn- utmelding

 

01.01.2014

Er jeg medlem?
Medlemmer i Den norske kirke er kun de som er døpt.

Dette framkommer også av Kirkelovens §3, som er vedtatt av Stortinget.
Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn.

For å få sikre opplysninger om du er medlem, må du derfor henvende deg til det kirkesokn hvor du eventuelt er døpt.
Det er vanlig at foreldrene til barnet får en dåpsattest. Kanskje du har en slik liggende et sted?

Innmelding
Dersom du ønsker innmelding i DNK kan du enten ta kontakt med det kirkesokn du er døpt, eller komme med en dåpsattest til menighetskontoret i det kirkesokn hvor du bor. Det blir også arrangert dåp for både barn, ungdom og voksne.

Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut av DNK bør du fortrinnsvis henvende deg til det kirkekontoret i soknet hvor du er døpt, og be om utmelding (de vil da ha dokumentasjon i sitt register om både inn- og utmelding). Om du henvender deg til et annet kirkekontor, kan du motta en utmeldingsattest samt at de sletter deg fra det digitale medlemsregister.