Bamble kirke

 

01.10.2017

Bamble kirke ligger vakkert til ved E-18 ca. 5 km syd for Grenlandsbrua. 

Bamble kirke er en stor, høyreist trekirke i nygotisk stil. Den ble bygd etter tegninger av den kjente presten Gustav A. Lammers og innviet i 1845. Tårnet er fra 1902. Under siste oppussing fikk kirken tilbake sine gamle farger fra århundreskiftet.
 
Kirken har 500 sitteplasser.Den er bygd i tømmer og har korsform med flere gallerier over hverandre i korsarmene. På fondveggen er det to store altertavler som er malt av presten Lammers. De forestiller loven og evangeliet.
 
 
 
Det vakre korset på alteret er skåret av brødrene Anker og Bjarne Walle fra Bamble.
 
Per Vigeland har tegnet og malt korset.
 
 


 
Det er også han som har laget det fargerike glassmaleriet av den oppstandne Kristus som vi finner på fondveggen.

På alteret står to gamle, store messinglysestaker. Disse ble skjenket gamlekirken i 1643 av lensherre Ove Gedde. Kirken har også i eie et vakkert eksemplar av Christian III's bibel fra 1550.
 
Kirken er jevnlig i bruk til gudstjenester, konserter, brylluper og begravelser. Gjennom generasjoner har mennesker kommet hit for å lytte til det glade budskap om frelse og evig liv.

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.10.2017

Bamble kirke ligger vakkert til ved E-18 ca. 5 km syd for Grenlandsbrua. 

Bamble kirke er en stor, høyreist trekirke i nygotisk stil. Den ble bygd etter tegninger av den kjente presten Gustav A. Lammers og innviet i 1845. Tårnet er fra 1902. Under siste oppussing fikk kirken tilbake sine gamle farger fra århundreskiftet.
 
Kirken har 500 sitteplasser.Den er bygd i tømmer og har korsform med flere gallerier over hverandre i korsarmene. På fondveggen er det to store altertavler som er malt av presten Lammers. De forestiller loven og evangeliet.
 
 
 
Det vakre korset på alteret er skåret av brødrene Anker og Bjarne Walle fra Bamble.
 
Per Vigeland har tegnet og malt korset.
 
 


 
Det er også han som har laget det fargerike glassmaleriet av den oppstandne Kristus som vi finner på fondveggen.

På alteret står to gamle, store messinglysestaker. Disse ble skjenket gamlekirken i 1643 av lensherre Ove Gedde. Kirken har også i eie et vakkert eksemplar av Christian III's bibel fra 1550.
 
Kirken er jevnlig i bruk til gudstjenester, konserter, brylluper og begravelser. Gjennom generasjoner har mennesker kommet hit for å lytte til det glade budskap om frelse og evig liv.