Olavskirken

 

01.10.2017

Like ved Bamble kirke ligger de restaurerte ruiner av en gammel middelalderkirke.

Det er restene etter den gamle olavskirken fra ca. 1150. Kirkens opprinnelige navn var "Skeidis kirkja i Bamblum".
 
I flere hundre år var den et kirkelig sentrum for et område som strakte seg fra frierfjorden til Kragerø. Dessverre ble den gamle steinkirken delvis revet ned da den nye kirken stod ferdig. Planer fra 1950- tallet om å gjenreise kirken er ikke lenger aktuelle.

Men et lite sidekapell (Mariakapell) blir innredet til kirkelig bruk.
 
Mariakapellet er åpent døgnet rundt hele året.
Det er fast tradisjon med Olsokgudstjeneste (29. juli) og ruinene/kapellet benyttes også jevnlig til dåp og bryllup.

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.10.2017

Like ved Bamble kirke ligger de restaurerte ruiner av en gammel middelalderkirke.

Det er restene etter den gamle olavskirken fra ca. 1150. Kirkens opprinnelige navn var "Skeidis kirkja i Bamblum".
 
I flere hundre år var den et kirkelig sentrum for et område som strakte seg fra frierfjorden til Kragerø. Dessverre ble den gamle steinkirken delvis revet ned da den nye kirken stod ferdig. Planer fra 1950- tallet om å gjenreise kirken er ikke lenger aktuelle.

Men et lite sidekapell (Mariakapell) blir innredet til kirkelig bruk.
 
Mariakapellet er åpent døgnet rundt hele året.
Det er fast tradisjon med Olsokgudstjeneste (29. juli) og ruinene/kapellet benyttes også jevnlig til dåp og bryllup.