Flom i Morondava

 

17.03.2015

Døveskolen i Morondava har den siste tiden vært utsatt for kraftig flom.

Lisy forteller i en e-post at det har  vært enormt store vannmengder rundt skolen. Elevene ved skolen ble syke pga ureint vann, og en av elevene måtte være lenge på sykehus. Nå har vannet trukket seg tilbake, og de er glade for at det igjen er trygt på skolen.

Det er en kraftig tropisk syklon, ved navn Chedza, som er årsak til flommen. Syklonen herjet over Madagaskar i midten av januar og den gjorde titusenvis husløse, syke osv. Syklonen har slått sterkest inn over Menabe-omårdet, der Morondava og døveskolen ligger. Men også i høylandet har syklonen gjort stor skade!Bildene viser vann i skolegården og området rundt skolen.

Tropevarmen som er i Morondava, kombinert med store vannmengder, gir grobunn for bakterier og 

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

17.03.2015

Døveskolen i Morondava har den siste tiden vært utsatt for kraftig flom.

Lisy forteller i en e-post at det har  vært enormt store vannmengder rundt skolen. Elevene ved skolen ble syke pga ureint vann, og en av elevene måtte være lenge på sykehus. Nå har vannet trukket seg tilbake, og de er glade for at det igjen er trygt på skolen.

Det er en kraftig tropisk syklon, ved navn Chedza, som er årsak til flommen. Syklonen herjet over Madagaskar i midten av januar og den gjorde titusenvis husløse, syke osv. Syklonen har slått sterkest inn over Menabe-omårdet, der Morondava og døveskolen ligger. Men også i høylandet har syklonen gjort stor skade!Bildene viser vann i skolegården og området rundt skolen.

Tropevarmen som er i Morondava, kombinert med store vannmengder, gir grobunn for bakterier og