Velkommen til Bamble menighet

 

08.10.2017

Vi er en menighet som favner alle fra Høgenheitunnelen i nord til Dørdal i sør.


Menighetens motto er: "Å vinne og bevare for Kristus".
 
I tillegg til alt som forgår i gudstjenesten på søndager, kan du være med i familiekor, på lovsangskvelder eller bli sprek med "Mosjon for misjon". Eller kanskje du heller vil være med på fellesskapskvelder?
Du finner noe for alle aldere i vår menighet.
 
Hvis du føler deg ensom og trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med diakonene i soknet.
 
Bamble er et gammelt kirkested. 
Ruinene av den gamle Olavskirken forteller om kirkegang her helt tilbake til 1100- tallet. I kirkeruinen finner vi et lite kapell, Mariakapellet, som  alltid er åpent, og  det besøkes av mange som ønsker stillhet og ro.
 
Bamble kirke er en stor og vakker trekirke fra 1845. Den rommer fortsatt mange aktiviteter, gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter og mye mer.
 
Menighetshuset like ved rommer både menighetskontorer og rom til mange slags aktiviteter. Her er det ungdomsarbeid, konfirmanter, kirkekaffe,  møter, menighetsrådsaktiviteter, minnesamvær og mye mer. Kort sagt: Et praktisk og godt arbeidsredskap for menighetens mange aktiviteter.

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

08.10.2017

Vi er en menighet som favner alle fra Høgenheitunnelen i nord til Dørdal i sør.


Menighetens motto er: "Å vinne og bevare for Kristus".
 
I tillegg til alt som forgår i gudstjenesten på søndager, kan du være med i familiekor, på lovsangskvelder eller bli sprek med "Mosjon for misjon". Eller kanskje du heller vil være med på fellesskapskvelder?
Du finner noe for alle aldere i vår menighet.
 
Hvis du føler deg ensom og trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med diakonene i soknet.
 
Bamble er et gammelt kirkested. 
Ruinene av den gamle Olavskirken forteller om kirkegang her helt tilbake til 1100- tallet. I kirkeruinen finner vi et lite kapell, Mariakapellet, som  alltid er åpent, og  det besøkes av mange som ønsker stillhet og ro.
 
Bamble kirke er en stor og vakker trekirke fra 1845. Den rommer fortsatt mange aktiviteter, gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter og mye mer.
 
Menighetshuset like ved rommer både menighetskontorer og rom til mange slags aktiviteter. Her er det ungdomsarbeid, konfirmanter, kirkekaffe,  møter, menighetsrådsaktiviteter, minnesamvær og mye mer. Kort sagt: Et praktisk og godt arbeidsredskap for menighetens mange aktiviteter.