Fellesskapskvelder

 

25.02.2019

Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.

Vi innbyr deg til fellesskap!
 
Du er like velkommen om du er spørrende og usikker på kristen tro eller har
vært aktivt med i kristen virksomhet lenge.

Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å være sammen.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen og
bli kjent med hverandre. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv.
Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale  etterpå
 
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Det blir også sang og musikk.
 
Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
Vi vil innby deg til 4 fellesskapskvelder som Bamble menighet arrangerer dette halvåret.
 
Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med kaffe og litt å spise.
 
Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom
undervisning og samtale etterpå.
 
En er like velkommen om en er spørrende og usikker på kristen tro eller har vært aktivt
med i kristen virksomhet lenge. Vi tror at vi alle har noe å lære, og at det er verdifullt å komme sammen.
Det er egne temaer og innledere for hver kveld. Vi har også satset på å få med sang – og musikkinnslag.  
Hvorfor ikke sette av disse onsdagskveldene i vår?  En kan delta på en eller flere kvelder, men det ville
være fint om mange kunne delta på alle fire.
 
Arrangør er Bamble menighetsråd ved Fellesskapskomitéen.
 

PROGRAM FOR VÅREN 2019

Onsdag 16. januar kl. 19.00:

Tema: Hva skjer med gudsbildet når vi forandrer oss? Om sunn og usunn tro.

        Besøk av Arne Austad. Han er psykiater med lang er faring fra Modum Bad.

Sang og musikk: Trude Wingereid, Sølvi F. Hartveit og Marit Rike.

 

Onsdag 13. februar kl. 19.00:

Tema: Bilder som forteller og forkynner.

Besøk av Knut Inge Tokheim som viser egne bilder og kåserer om formidling ved hjelp av bilder

Sang og musikk: Per Asdal og co

 

    Onsdag 13. mars kl. 19.00:

Besøk av Michael (Mekky) Wohlenberg, sokneprest i Sannidal.

Sang og musikk ved Helge og Vigdis

 

    

Onsdag 10. april kl. 19.00:

Besøk av Hanne Elstrøm som forteller om sitt arbeid i Bymisjonen da hun var prest i Tøyenkirken. Sang av Svein Olsen

Onsdag 10. april kl. 19.00

Tema: Besøk av Hanne Elstrøm som forteller om sitt arbeid i Bymisjonen da hun var prest i Tøyenkirken

Innleder: Hanne Elstrøm

Sang og musikk: Svein Olsen