Litt om oss

 

01.01.2014

For over 100 år siden fikk Herre sin egen kirke.

Herre kirke
I mange hundre år måtte man dra til Bamble på kirkebesøk. En tid var Herre også lagt til Porsgrunn menighet. I et halvt århundre hadde stedet hatt sitt eget bedehus. Men ønske om en egen kirke hadde vokst seg sterkt, og mange hadde ivret for å få det til. Endelig hadde det lykkes å gjennomføre planene. Bygget hadde reist seg, og nå kneiset en vakker kirke på haugen. Onsdag 1.november 1905 ble en minnerik og glad dag. Kirken var fylt til trengsel da klokkene ringte til gudstjeneste. Biskop Thorkildsen kunne foreta den høytidlige vigslingen av Herre kirke.


I forbindelse med 100 års jubileet i Herre kirke 2005

Jubileumskomiteen:
Anne Stavenes Andersen
Anne Arvesen
Thordis Arvesen
Asta Durup Arvesen
Iste Holmberg
Anita Moen
Sven Nordhaug (nestleder)
Narve H. Pedersen
Kjell Storaker (leder)
Mette S. Weber (skolekontakt)

Bokkomiteen: Herre kirke 100 år.
Morten Lie-Hagen
Arne J. Lund (redaktør)
Halvard Lilleaasen
Kjell Woie

Bedehuskomiteen
(Flytting og restaurering av det gamle bedehuset.)
Odd Evensen (Herre bedehus)
Harald Kristiansen (arbeidsledere)
Halvard Lilleaasen (Herre Vel)
Arne J. Lund (Herre menighetsråd)
Kjell Woie (Bamble historielag)