Litt om oss

 

01.01.2014

For over 100 år siden fikk Herre sin egen kirke.

Herre kirke
I mange hundre år måtte man dra til Bamble på kirkebesøk. En tid var Herre også lagt til Porsgrunn menighet. I et halvt århundre hadde stedet hatt sitt eget bedehus. Men ønske om en egen kirke hadde vokst seg sterkt, og mange hadde ivret for å få det til. Endelig hadde det lykkes å gjennomføre planene. Bygget hadde reist seg, og nå kneiset en vakker kirke på haugen. Onsdag 1.november 1905 ble en minnerik og glad dag. Kirken var fylt til trengsel da klokkene ringte til gudstjeneste. Biskop Thorkildsen kunne foreta den høytidlige vigslingen av Herre kirke.


I forbindelse med 100 års jubileet i Herre kirke 2005

Jubileumskomiteen:
Anne Stavenes Andersen
Anne Arvesen
Thordis Arvesen
Asta Durup Arvesen
Iste Holmberg
Anita Moen
Sven Nordhaug (nestleder)
Narve H. Pedersen
Kjell Storaker (leder)
Mette S. Weber (skolekontakt)

Bokkomiteen: Herre kirke 100 år.
Morten Lie-Hagen
Arne J. Lund (redaktør)
Halvard Lilleaasen
Kjell Woie

Bedehuskomiteen
(Flytting og restaurering av det gamle bedehuset.)
Odd Evensen (Herre bedehus)
Harald Kristiansen (arbeidsledere)
Halvard Lilleaasen (Herre Vel)
Arne J. Lund (Herre menighetsråd)
Kjell Woie (Bamble historielag)

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

01.01.2014

For over 100 år siden fikk Herre sin egen kirke.

Herre kirke
I mange hundre år måtte man dra til Bamble på kirkebesøk. En tid var Herre også lagt til Porsgrunn menighet. I et halvt århundre hadde stedet hatt sitt eget bedehus. Men ønske om en egen kirke hadde vokst seg sterkt, og mange hadde ivret for å få det til. Endelig hadde det lykkes å gjennomføre planene. Bygget hadde reist seg, og nå kneiset en vakker kirke på haugen. Onsdag 1.november 1905 ble en minnerik og glad dag. Kirken var fylt til trengsel da klokkene ringte til gudstjeneste. Biskop Thorkildsen kunne foreta den høytidlige vigslingen av Herre kirke.


I forbindelse med 100 års jubileet i Herre kirke 2005

Jubileumskomiteen:
Anne Stavenes Andersen
Anne Arvesen
Thordis Arvesen
Asta Durup Arvesen
Iste Holmberg
Anita Moen
Sven Nordhaug (nestleder)
Narve H. Pedersen
Kjell Storaker (leder)
Mette S. Weber (skolekontakt)

Bokkomiteen: Herre kirke 100 år.
Morten Lie-Hagen
Arne J. Lund (redaktør)
Halvard Lilleaasen
Kjell Woie

Bedehuskomiteen
(Flytting og restaurering av det gamle bedehuset.)
Odd Evensen (Herre bedehus)
Harald Kristiansen (arbeidsledere)
Halvard Lilleaasen (Herre Vel)
Arne J. Lund (Herre menighetsråd)
Kjell Woie (Bamble historielag)