Herre menighetsråd

 

01.11.2013

for perioden 2015 - 2019

46      

Leder

Randi Svendsen

Nestleder

Ragnhild

Krokedal Adreassen

 
Medlem
Vidar Moe

Medlem

 Helge Wilhelmsen