Årsberetning 2012

 

03.03.2012

Fokus på trosopplæring.

Påskevandring, julevandring og Lys Våken var blant menighetens tilbud til barn og unge fra 10 til 18 år i fjor. De slo an.

Dette går fram av menighetsrådets årsberetning for året 2012 som ble lagt fram på menighetens årsmøte søndag 3. mars. 

Årsberetning for Herre Menighetsråd for året 2012
Menighetsrådets medlemmer: Vidar Moe, leder. Reidun Barth, kasserer. Inger Margrete Halvorsen. Helge Wilhelmsen. Randi Svendsen, kasserer. Hege-Lill Wilhelmsen, frivillig IT-kontakt.

Styret har avholdt fem styremøter i perioden. 

Av saker som har vært tatt opp i Fellesrådet kan nevnes nytt lyspunkt ved parkeringsplassen, som er et stadig tilbakevendende tema det er vanskelig å få penger til. Av gledelig nytt kan nevnes at Herre kirke får sprinkleranlegg. 

Et helt nytt opplegg er trosopplæringsprosjektet. Det startet opp i fjor høst og er godt i gang, Dette er et tilbud til barn fra 0-18 år. Menighetsrådet deltar på dette, sammen med Bård Haugstvedt og Bjarte Tysvær.  Påskevandring, Julevandring, Tårnagenthelg og Lys Våken (med overnatting i kirken) er noen av tilbudene, og populært blant barna.

Menighetsrådets medlemmer deltar dessuten ved Fasteaksjonen, og har hatt ansvar for lørdagskafeen to ganger i fjor. Jevnlige kirkekaffe-stunder er også menighetsrådets ansvar ved familiegudtjenester, utdeling av Fireårsbok, konfirmantpresentasjon etc. Menighetsrådets arbeid er i stor grad praktisk rettet.

I forbindelse med trosopplæringsprosjektet og innføring av ny liturgi har menighetsrådet deltatt på møter i regi av bispedømmerådet. En utsending fra menighetsrådet har deltatt på årsmøtet til Kirkens SOS. 

I fjor sommer var det avskjedsgudstjeneste for Kjell Storaker og i fjor høst velkomstgudstjeneste for vår nye sokneprest, Geir Gundersen Grøtberg. Vi takket Kjell for samarbeidet, gaven fra Herre menighet var en flott håndlaget kniv, signert Oddvar Moen fra Herre. Geir er med på menighetsrådets møter, og vi har allerede startet samarbeidet. Vi ønsker han hjertelig velkommen til menigheten vår. 

Herre, 22. februar 2013
Randi Svendsen

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

03.03.2012

Fokus på trosopplæring.

Påskevandring, julevandring og Lys Våken var blant menighetens tilbud til barn og unge fra 10 til 18 år i fjor. De slo an.

Dette går fram av menighetsrådets årsberetning for året 2012 som ble lagt fram på menighetens årsmøte søndag 3. mars. 

Årsberetning for Herre Menighetsråd for året 2012
Menighetsrådets medlemmer: Vidar Moe, leder. Reidun Barth, kasserer. Inger Margrete Halvorsen. Helge Wilhelmsen. Randi Svendsen, kasserer. Hege-Lill Wilhelmsen, frivillig IT-kontakt.

Styret har avholdt fem styremøter i perioden. 

Av saker som har vært tatt opp i Fellesrådet kan nevnes nytt lyspunkt ved parkeringsplassen, som er et stadig tilbakevendende tema det er vanskelig å få penger til. Av gledelig nytt kan nevnes at Herre kirke får sprinkleranlegg. 

Et helt nytt opplegg er trosopplæringsprosjektet. Det startet opp i fjor høst og er godt i gang, Dette er et tilbud til barn fra 0-18 år. Menighetsrådet deltar på dette, sammen med Bård Haugstvedt og Bjarte Tysvær.  Påskevandring, Julevandring, Tårnagenthelg og Lys Våken (med overnatting i kirken) er noen av tilbudene, og populært blant barna.

Menighetsrådets medlemmer deltar dessuten ved Fasteaksjonen, og har hatt ansvar for lørdagskafeen to ganger i fjor. Jevnlige kirkekaffe-stunder er også menighetsrådets ansvar ved familiegudtjenester, utdeling av Fireårsbok, konfirmantpresentasjon etc. Menighetsrådets arbeid er i stor grad praktisk rettet.

I forbindelse med trosopplæringsprosjektet og innføring av ny liturgi har menighetsrådet deltatt på møter i regi av bispedømmerådet. En utsending fra menighetsrådet har deltatt på årsmøtet til Kirkens SOS. 

I fjor sommer var det avskjedsgudstjeneste for Kjell Storaker og i fjor høst velkomstgudstjeneste for vår nye sokneprest, Geir Gundersen Grøtberg. Vi takket Kjell for samarbeidet, gaven fra Herre menighet var en flott håndlaget kniv, signert Oddvar Moen fra Herre. Geir er med på menighetsrådets møter, og vi har allerede startet samarbeidet. Vi ønsker han hjertelig velkommen til menigheten vår. 

Herre, 22. februar 2013
Randi Svendsen