Grenland Soul Children

 

21.08.2017

Grenland soul children er for deg mellom 10 og 18 år. 

Har du lyst til å synge i kor?

Velkommen til oss i Grenland Soul Children! Vi er et kor for gutter og jenter i alderen 10-20 år.

Vi øver tirsdager kl 18:30-20:30 i Langesund kirke og Stathelle kirke

Øvelsested: Langesund og Stathelle kirker,
tirsdager 18:30-20:30.
Soul teens 17:00-18:30Dirigenter: Kai Arne Bakken 47 90 80 10¨og Camilla Fagermo 412 47 649
 www.grenland.soulchildren.no. Egen Facebookside

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

21.08.2017

Grenland soul children er for deg mellom 10 og 18 år. 

Har du lyst til å synge i kor?

Velkommen til oss i Grenland Soul Children! Vi er et kor for gutter og jenter i alderen 10-20 år.

Vi øver tirsdager kl 18:30-20:30 i Langesund kirke og Stathelle kirke

Øvelsested: Langesund og Stathelle kirker,
tirsdager 18:30-20:30.
Soul teens 17:00-18:30Dirigenter: Kai Arne Bakken 47 90 80 10¨og Camilla Fagermo 412 47 649
 www.grenland.soulchildren.no. Egen Facebookside