Stathelle menighets misjonsprosjekt

 

07.02.2017


Bibelen på KhassonkéStathelle menighet undertegnet 6 januar 2013 en avtale med Normisjon om å støtte oversettelsen av Det gamle testamentet til Khassonké. Det er et av de mange språkene i det vest-afrikanske landet Mali. Språket snakkes av over 100.000 mennesker, men langt flere forstår det.

Khassonkéene fikk i 2008 Det nye testamentet på sitt eget språk. Arbeidet med Det gamle testamentet er allerede godt i gang.  Oversettelsen gjøres av to lokale oversettere og med bistand fra Norge. Normisjon arbeider i Vest-Mali, men Bibeloversettelsen kan i stor grad utføres via Internett.

 
Stathelle menighet har forpliktet seg til å støtte oversettelsesarbeidet med to kirkeofringer i året, med forbønn for prosjektet. og ved å oppfordre til personlig givertjeneste. Menigheten har også to misjonskvelder i året hvor gavene går til dette prosjektet.
 
Avtalen ble forlenget med 2 år  i jan 2016. I løpet av den tiden er det beregnet at arbeidet vil være ferdig.  

 
Stathelle menighet støttet prosjektet med kr. 9.500 i 2013, og med kr. 8.700 i 2014.
Det er anledning for å sende personlige giroer til prosjektet.
Kontonummeret er 1503.02.13537 og det skal merkes "SMM avtale 114.97.369".
 
Årsrapport 2015 for bibeloversettelsesarbeidet
Årsrapport 2014 for bibeloversettelsesarbeidet


Normisjon jobber i Mali for å skape selvstendige kirker som bringer videre evangeliet i ord og gjerning. Arbeidet består av bibeloversetting, ledertrening, evangelisering og arbeid med barn og ungdom. Det er blant annet lederopplæring og årlige leir for barn og unge. Videre støtter Normisjon et lokalt helsesenter og en fødestue, og lærer opp kvinner i hagebruk.
3-4 ganger i året kommer det nyhetsbrev med mange bilder fra Misjonær Karen Ekern i Mali om arbeidet i Kasonkéland.
 
Nytt fra Misjonær Karen Ekern i Mali

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

07.02.2017


Bibelen på KhassonkéStathelle menighet undertegnet 6 januar 2013 en avtale med Normisjon om å støtte oversettelsen av Det gamle testamentet til Khassonké. Det er et av de mange språkene i det vest-afrikanske landet Mali. Språket snakkes av over 100.000 mennesker, men langt flere forstår det.

Khassonkéene fikk i 2008 Det nye testamentet på sitt eget språk. Arbeidet med Det gamle testamentet er allerede godt i gang.  Oversettelsen gjøres av to lokale oversettere og med bistand fra Norge. Normisjon arbeider i Vest-Mali, men Bibeloversettelsen kan i stor grad utføres via Internett.

 
Stathelle menighet har forpliktet seg til å støtte oversettelsesarbeidet med to kirkeofringer i året, med forbønn for prosjektet. og ved å oppfordre til personlig givertjeneste. Menigheten har også to misjonskvelder i året hvor gavene går til dette prosjektet.
 
Avtalen ble forlenget med 2 år  i jan 2016. I løpet av den tiden er det beregnet at arbeidet vil være ferdig.  

 
Stathelle menighet støttet prosjektet med kr. 9.500 i 2013, og med kr. 8.700 i 2014.
Det er anledning for å sende personlige giroer til prosjektet.
Kontonummeret er 1503.02.13537 og det skal merkes "SMM avtale 114.97.369".
 
Årsrapport 2015 for bibeloversettelsesarbeidet
Årsrapport 2014 for bibeloversettelsesarbeidet


Normisjon jobber i Mali for å skape selvstendige kirker som bringer videre evangeliet i ord og gjerning. Arbeidet består av bibeloversetting, ledertrening, evangelisering og arbeid med barn og ungdom. Det er blant annet lederopplæring og årlige leir for barn og unge. Videre støtter Normisjon et lokalt helsesenter og en fødestue, og lærer opp kvinner i hagebruk.
3-4 ganger i året kommer det nyhetsbrev med mange bilder fra Misjonær Karen Ekern i Mali om arbeidet i Kasonkéland.
 
Nytt fra Misjonær Karen Ekern i Mali