Stathelle Menighetsråd

 

14.02.2019Stathelle Menighetsråds medlemmer og Årsmeldinger

Stathelle Menighet

Motto:
Forskjellige - Sammen om noe STORT


Menighetsrådet 2015-2019
MR-leder:  Anne Karine Eriksen 
Nestleder Ragnhild Kristoffersen
Sekretær: Elin Thommesen 
MR-medlem Anton Stensholdt
MR-medlem: Jeffrey Lyons 
Kasserer: Mette Roland 
Prest: Svein Lindebø  
MR-1.vara: Grethe Rakkestad 
MR-2.vara: Arne Nygaard 
MR-3.vara: Eva Ljoså
MR-4 vara: Inge Gromstad 

Årsmeldinger 

Årsmelding 2018
Årsmelding 2017

Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009