Stathelle Menighetsråd

 

04.03.2018Stathelle Menighetsråds medlemmer og Årsmeldinger

Stathelle Menighet

Motto:
Forskjellige - Sammen om noe STORT


Menighetsrådet 2015-2019
MR-leder:  Anne Karine Eriksen 
Nestleder Ragnhild Kristoffersen
Sekretær: Elin Thommesen 
MR-medlem Anton Stensholdt
MR-medlem: Jeffrey Lyons 
Kasserer: Mette Roland 
Prest: Svein Lindebø  
MR-1.vara: Grethe Rakkestad 
MR-2.vara: Arne Nygaard 
MR-3.vara: Eva Ljoså
MR-4 vara: Inge Gromstad 

Årsmeldinger 

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

04.03.2018Stathelle Menighetsråds medlemmer og Årsmeldinger

Stathelle Menighet

Motto:
Forskjellige - Sammen om noe STORT


Menighetsrådet 2015-2019
MR-leder:  Anne Karine Eriksen 
Nestleder Ragnhild Kristoffersen
Sekretær: Elin Thommesen 
MR-medlem Anton Stensholdt
MR-medlem: Jeffrey Lyons 
Kasserer: Mette Roland 
Prest: Svein Lindebø  
MR-1.vara: Grethe Rakkestad 
MR-2.vara: Arne Nygaard 
MR-3.vara: Eva Ljoså
MR-4 vara: Inge Gromstad 

Årsmeldinger 

Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009