BALUBA - Barnekor Bamble Menighetshus

 

31.08.2017


BALUBA
Barnekor for barn fra 4 til 10 år.

4 åringer er også velkommne :-)Øvelser i Bamble menighetshus
Annenhver mandag  kl. 17.00 – 18.00

Vårens plan:

Onsdag 14. februar øvelse kl 17.00

Onsdag 28. februar øvelse kl 17.00

Onsdag 14. mars øvelse kl 17.00

Onsdag 4. april øvelse kl 17.00

Onsdag 18. april øvelse kl 17.00

Onsdag 2. mai øvelse kl 17.00 Vårfest og semesteravslutningØvelsene er annenhver uke i oddetallsuke 
Dessuten sangoppdrag og andre arrangementer

Det blir frisk og gla` sang, bevegelse og lek for gutter og jenter,
Kaffe og te for de voksne 

     Det er Kirsten Eliassen som leder koret, 
     Har dere spørsmål ta kontakt tlf: 99228108 
    
     Håper vi ser deg!
 

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

31.08.2017


BALUBA
Barnekor for barn fra 4 til 10 år.

4 åringer er også velkommne :-)Øvelser i Bamble menighetshus
Annenhver mandag  kl. 17.00 – 18.00

Vårens plan:

Onsdag 14. februar øvelse kl 17.00

Onsdag 28. februar øvelse kl 17.00

Onsdag 14. mars øvelse kl 17.00

Onsdag 4. april øvelse kl 17.00

Onsdag 18. april øvelse kl 17.00

Onsdag 2. mai øvelse kl 17.00 Vårfest og semesteravslutningØvelsene er annenhver uke i oddetallsuke 
Dessuten sangoppdrag og andre arrangementer

Det blir frisk og gla` sang, bevegelse og lek for gutter og jenter,
Kaffe og te for de voksne 

     Det er Kirsten Eliassen som leder koret, 
     Har dere spørsmål ta kontakt tlf: 99228108 
    
     Håper vi ser deg!