Langesund minigospel

 

09.09.2015

Minigospel Øvelse i Kirken

mandager 17.30-18.15 

Langesund minigospel er kortilbudet til alle unger i alderen 4-7år(ut 1.klasse).
Vi synger og leker og  ++ nesten hver mandag kl 17.30-18.15 i menighetsalen i Langesund kirke
Vi synger på forskjellige familiegudstjenester i Langesund og noen ganger spiller bibelhistorier, også. Vi koser oss sammen på  karnevalsgudstjeneste, blomstergudstjeneste, høsttakkefest ++ og ønsker å ha et familievennlig tilbud.
Med gjevne mellomrom har vi middag til hele familien før øvelse.

 

Har du spørsmål, kontakt Mari M. Sannes tlf 922 77 789 eller kontakt oss på Facebook "Langesund minigospel"