@-krøll Junior klubb 10- 12 år

 

09.09.2015

@-krøll, Juniorklubb 10 - 12 år 
Samlinger i Ungdomslokalet Guts i Kirken 
torsdager 16.30 - 18. 

@-krøll, Juniorklubb 10 - 12 år
Samlinger i Ungdomslokalet Guts i Kirken
torsdager 16.30 - 18. 

 Dato:     Hva skjer                                        Hvor:

26.08      Kick Off                                           Guts
02.09      Skateboard & Sparkesykkel           Guts
09.09      Graffiti Workshop                           Guts
16.09      Graffiti Workshop                           Bedehuset
23.09      Filmdag                                          Guts
30.09      Skateboard & Sparkesykkel           Skjærgårdsrampa, bak Skjærgårdshallen
14.10      Hang Out                                        Guts
21.10      Air Hockey turnering                       Guts
28.10      Karneval                                         Guts
03.11      Bowling Tur fra kl.18.00 – 20.00     Down Town i Porsgrunn, her må foreldre kjøre barna
11.11      Filmdag                                          Guts
18.11      Hang Out                                       Guts
25.11      Juleworkshop                                Guts
02.12      Juleworkshop                                Guts
09.12      Juleavslutning                               Guts

Kontakt: Lars Frønes 970 12 543

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

09.09.2015

@-krøll, Juniorklubb 10 - 12 år 
Samlinger i Ungdomslokalet Guts i Kirken 
torsdager 16.30 - 18. 

@-krøll, Juniorklubb 10 - 12 år
Samlinger i Ungdomslokalet Guts i Kirken
torsdager 16.30 - 18. 

 Dato:     Hva skjer                                        Hvor:

26.08      Kick Off                                           Guts
02.09      Skateboard & Sparkesykkel           Guts
09.09      Graffiti Workshop                           Guts
16.09      Graffiti Workshop                           Bedehuset
23.09      Filmdag                                          Guts
30.09      Skateboard & Sparkesykkel           Skjærgårdsrampa, bak Skjærgårdshallen
14.10      Hang Out                                        Guts
21.10      Air Hockey turnering                       Guts
28.10      Karneval                                         Guts
03.11      Bowling Tur fra kl.18.00 – 20.00     Down Town i Porsgrunn, her må foreldre kjøre barna
11.11      Filmdag                                          Guts
18.11      Hang Out                                       Guts
25.11      Juleworkshop                                Guts
02.12      Juleworkshop                                Guts
09.12      Juleavslutning                               Guts

Kontakt: Lars Frønes 970 12 543