Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Guts

 

09.09.2015

Guts – til å være god 
Samlinger i Kirken fredager 18 - 22 

Guts – til å være god
Samlinger i Kirken fredager 18 - 22Dato:                          Event:                                                                               Tidspunkt:
21.08                         Basketball turnering                                                           19.00 –22.30
28.08                         Kino & Bowling                                                                  19.00 –22.30
04.09                         Fifa turnering                                                                     19.00 –22.30
11.09                        Fellesmøte, Bob Johnson                                                  19.00 –22.30
12.09                        Ungdomsmøte med Bob Johnson & konsert med Gbless 19.00 –22.30
18.09                        Filmkveld                                                                            19.00 –22.30
25.09                        Skate Church                                                                     19.00 –22.30
02.10                        Konsert med JNS                                                               19.00 –22.30
16.10                        Quiz kveld på Villmarkscamp på Herum                            19.00 –22.30
23.10                       Guts reiser til Christianos                                                    19.00 –22.30
30.10                       Halloween Party                                                                  19.00 –22.30
06.11                       Girls Night                                                                           19.00 –22.30
13.11                      Electro,skate, Tattoo & Jesus. Med Asgeir fra Jesus Loves Electro 19.00 –22.30
20.11                      Overnatting på Guts                                                            19.00 –22.30
27.11                      Ak for livet                                                                            19.00 –22.30
04.12                      Girls Night                                                                            19.00 –22.30
11.12                     Konsert med Gino                                                                 19.00 –22.30
18.12                     Juleavsluting                                                                         19.00 –22.30


Leder: Lars Frønes  970 12 543