Guts

 

09.09.2015

Guts – til å være god 
Samlinger i Kirken fredager 18 - 22 

Guts – til å være god
Samlinger i Kirken fredager 18 - 22Dato:                          Event:                                                                               Tidspunkt:
21.08                         Basketball turnering                                                           19.00 –22.30
28.08                         Kino & Bowling                                                                  19.00 –22.30
04.09                         Fifa turnering                                                                     19.00 –22.30
11.09                        Fellesmøte, Bob Johnson                                                  19.00 –22.30
12.09                        Ungdomsmøte med Bob Johnson & konsert med Gbless 19.00 –22.30
18.09                        Filmkveld                                                                            19.00 –22.30
25.09                        Skate Church                                                                     19.00 –22.30
02.10                        Konsert med JNS                                                               19.00 –22.30
16.10                        Quiz kveld på Villmarkscamp på Herum                            19.00 –22.30
23.10                       Guts reiser til Christianos                                                    19.00 –22.30
30.10                       Halloween Party                                                                  19.00 –22.30
06.11                       Girls Night                                                                           19.00 –22.30
13.11                      Electro,skate, Tattoo & Jesus. Med Asgeir fra Jesus Loves Electro 19.00 –22.30
20.11                      Overnatting på Guts                                                            19.00 –22.30
27.11                      Ak for livet                                                                            19.00 –22.30
04.12                      Girls Night                                                                            19.00 –22.30
11.12                     Konsert med Gino                                                                 19.00 –22.30
18.12                     Juleavsluting                                                                         19.00 –22.30


Leder: Lars Frønes  970 12 543 

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

09.09.2015

Guts – til å være god 
Samlinger i Kirken fredager 18 - 22 

Guts – til å være god
Samlinger i Kirken fredager 18 - 22Dato:                          Event:                                                                               Tidspunkt:
21.08                         Basketball turnering                                                           19.00 –22.30
28.08                         Kino & Bowling                                                                  19.00 –22.30
04.09                         Fifa turnering                                                                     19.00 –22.30
11.09                        Fellesmøte, Bob Johnson                                                  19.00 –22.30
12.09                        Ungdomsmøte med Bob Johnson & konsert med Gbless 19.00 –22.30
18.09                        Filmkveld                                                                            19.00 –22.30
25.09                        Skate Church                                                                     19.00 –22.30
02.10                        Konsert med JNS                                                               19.00 –22.30
16.10                        Quiz kveld på Villmarkscamp på Herum                            19.00 –22.30
23.10                       Guts reiser til Christianos                                                    19.00 –22.30
30.10                       Halloween Party                                                                  19.00 –22.30
06.11                       Girls Night                                                                           19.00 –22.30
13.11                      Electro,skate, Tattoo & Jesus. Med Asgeir fra Jesus Loves Electro 19.00 –22.30
20.11                      Overnatting på Guts                                                            19.00 –22.30
27.11                      Ak for livet                                                                            19.00 –22.30
04.12                      Girls Night                                                                            19.00 –22.30
11.12                     Konsert med Gino                                                                 19.00 –22.30
18.12                     Juleavsluting                                                                         19.00 –22.30


Leder: Lars Frønes  970 12 543