Stathelle og Bamble menigheter har fått VIPPS

 

02.12.2016

Stathelle og Bamble menigheter har fått VIPPS
 
Stathelle og Bamble menigheter er nå oppe og går med VIPPS.
Dette for å gjøre det enklere å gi kollekt, for de som kanskje ikke har kontanter med seg
 
Vi kan også bruke det ved basarer og andre arrangement.
 
VIPPS-nummeret for Stathelle kollekt er 43035.
For Bamble Kirke søkes 77374
 

Ta betalt med Vipps

Enkelt, raskt og billig

Vipps gjør det enkelt for kundene dine å betale, du trenger ingen bankterminal eller kontanter og pengene får du rett inn på konto. Over 2 millioner nordmenn har nå lastet ned Vipps-appen. 

Vipps har ingen etableringsgebyr eller abonnementspris, du betaler kun for bruk

Vipps, så blir det enkelt å ta betalt.

 

Last ned Vipps

Last ned Vipps-appen fra App StoreLast ned Vipps-appen fra Google StoreLast ned Vipps-appen fra Windows Store

Vipps finner du i APP butikken din. Å laste den ned koster deg ingenting, annet enn litt av tiden din. Du kommer ikke til å angre :) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

02.12.2016

Stathelle og Bamble menigheter har fått VIPPS
 
Stathelle og Bamble menigheter er nå oppe og går med VIPPS.
Dette for å gjøre det enklere å gi kollekt, for de som kanskje ikke har kontanter med seg
 
Vi kan også bruke det ved basarer og andre arrangement.
 
VIPPS-nummeret for Stathelle kollekt er 43035.
For Bamble Kirke søkes 77374
 

Ta betalt med Vipps

Enkelt, raskt og billig

Vipps gjør det enkelt for kundene dine å betale, du trenger ingen bankterminal eller kontanter og pengene får du rett inn på konto. Over 2 millioner nordmenn har nå lastet ned Vipps-appen. 

Vipps har ingen etableringsgebyr eller abonnementspris, du betaler kun for bruk

Vipps, så blir det enkelt å ta betalt.

 

Last ned Vipps

Last ned Vipps-appen fra App StoreLast ned Vipps-appen fra Google StoreLast ned Vipps-appen fra Windows Store

Vipps finner du i APP butikken din. Å laste den ned koster deg ingenting, annet enn litt av tiden din. Du kommer ikke til å angre :)