Kor Koselig

 

24.01.2017

Kor Koselig er Langesund kirkes stor-kor. Her er det mye god stemning, spennende prosjekter og ikke minst utrolig koselige folk!
Koret har holdt på i over 25år, først under ledelse av Fredrik Knobloch og de siste årene under ledelse av Signe Pande og Sven Åge Broch Borgersen, og teller rundt 90 medlemmer(!!).
Koret legger vekt på å være et kor med stor takhøyde og mye hjertevarme, og vi har etterhvert samlet inn tusener til blant annet oppbygging av Barnehjem i Litauen og vannprosjekt i Kenya.
Vi har tilholdsted i Langesund kirke og er fast innslag på flere gudstjenester og spesielt i høytidene. Allehelgen, 1.juledag, 1.påskedag blir ikke det samme uten dette flotte koret. 
Vi drar stadig på besøk til andre menigheter både for gudstjenester og konserter, og hvert år drar vi på enten langtur( Vi har blant annet vært på Island, Danmark, Litauen, og jubileumsturnè til Røros og Trondhjem), eller kortere turer(Oslo, Kristiansand ++)

Vi øver hver mandag fra Kl 19-21.30 i Langesund kirke

Bli med du og!

Har du spørsmål, kontakt Dirigentene Signe Pande tlf 911 41 275 eller Sven Åge B. Borgersen tlf 918 18 634

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

24.01.2017

Kor Koselig er Langesund kirkes stor-kor. Her er det mye god stemning, spennende prosjekter og ikke minst utrolig koselige folk!
Koret har holdt på i over 25år, først under ledelse av Fredrik Knobloch og de siste årene under ledelse av Signe Pande og Sven Åge Broch Borgersen, og teller rundt 90 medlemmer(!!).
Koret legger vekt på å være et kor med stor takhøyde og mye hjertevarme, og vi har etterhvert samlet inn tusener til blant annet oppbygging av Barnehjem i Litauen og vannprosjekt i Kenya.
Vi har tilholdsted i Langesund kirke og er fast innslag på flere gudstjenester og spesielt i høytidene. Allehelgen, 1.juledag, 1.påskedag blir ikke det samme uten dette flotte koret. 
Vi drar stadig på besøk til andre menigheter både for gudstjenester og konserter, og hvert år drar vi på enten langtur( Vi har blant annet vært på Island, Danmark, Litauen, og jubileumsturnè til Røros og Trondhjem), eller kortere turer(Oslo, Kristiansand ++)

Vi øver hver mandag fra Kl 19-21.30 i Langesund kirke

Bli med du og!

Har du spørsmål, kontakt Dirigentene Signe Pande tlf 911 41 275 eller Sven Åge B. Borgersen tlf 918 18 634