Etter skoletid Bedehuset

 

06.02.2018

Velkommen til Etter skoletid på Bedehuset ved kirken.

For alle i 5., 6. og 7. klasse.

Tirsdager kl 14.30 - 16.30.

 

Vårens datoer:

23.jan.

30.jan.

6.febr.

13.febr.

Vinterferie

27.febr.

6. mars

13.mars

20.mars

Påskeferie

3.april

10.apri 

Har du spørsmål? Kontakt Monica Lid - trosopplærer; 922 02 541