VELKOMMEN TIL KIRKEROTTETEATER

 

06.03.2018

VELKOMMEN TIL KIRKEROTTETEATER I BAMBLE KIRKE LØRDAG 17. MARS KL 15.00. TEATERET ER GRATIS FOR ALLE BARN, OG KOSTER KR 100,- FOR VOKSNE.

TEATERET PASSER FOR ALLE BARN MELLOM 3-8 ÅR.

Hva er kirkerotteteater?

Mange barn rundt om i Norge har blitt kjent med Kirkerottene Vesle og Fredo.
Gjennom filmer, lydbok og kirketeater kan barna følge de to rottene.

I år spilles teaterstykket Kirkerottene og Kattunge. Teateret handler om vennskap og om å hjelpe andre, uansett om vi liker dem eller ikke. Vi møter også Kari prest som forteller historien om den barmhjertelige samaritan.

Velkommen! Pølser og saft på menighetshuset etter forestillingen!

Ved spørsmål, ta kontakt med trosopplærer Monica Lid, 922 02 541, monica@lid.as

 

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

06.03.2018

VELKOMMEN TIL KIRKEROTTETEATER I BAMBLE KIRKE LØRDAG 17. MARS KL 15.00. TEATERET ER GRATIS FOR ALLE BARN, OG KOSTER KR 100,- FOR VOKSNE.

TEATERET PASSER FOR ALLE BARN MELLOM 3-8 ÅR.

Hva er kirkerotteteater?

Mange barn rundt om i Norge har blitt kjent med Kirkerottene Vesle og Fredo.
Gjennom filmer, lydbok og kirketeater kan barna følge de to rottene.

I år spilles teaterstykket Kirkerottene og Kattunge. Teateret handler om vennskap og om å hjelpe andre, uansett om vi liker dem eller ikke. Vi møter også Kari prest som forteller historien om den barmhjertelige samaritan.

Velkommen! Pølser og saft på menighetshuset etter forestillingen!

Ved spørsmål, ta kontakt med trosopplærer Monica Lid, 922 02 541, monica@lid.as