Konsert med Cilla Hector, Lørdag 28. april kl. 18:00

 

19.04.2018

Flott konsert, med ei flott dame.

Konsert med Cilla Hector.

Bamble Kirke lørsdag 28. april kl. 18:00

 Bilderesultat for cilla hector  Cilla Hector

OM MIG

Förutom konsertverksamhet i kyrkor har jag spelat under events, t. ex på Stockholms slott, Grand Hotell, Globen samt flertalet hotell m.m.

Under åren har jag även medverkat i ett antal TV-program samt givit ut flera skivor i eget namn.

Jag har samarbetat med flera artister i olika konstellationer eller som solist runt om i Sverige och Norge.

 

Bilderesultat for Cilla Hector - Jag Behöver Dig

 

Hva er diakoni

01.09.2015

Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste". 

Plan for diakoni, vedtatt i 2008, sier dette om kirkens diakoni:

 

"Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet".

Bamble prestegjeld (Bamble, Stathelle og Herre menigheter), har en diakonistilling som for tiden er delt mellom Unni Bamle 40% og Inger Melhus Håland 80 % (sykemeldt. Aug. 15. -)

 

Bamble diakoniutvalg består av to medlemmer fra hver menighet oppnevnt av menighetsrådene, og har sammen med diakonene ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene.

 

Denne perioden, ut 2015 er disse med i diakoniutvalget:

 

Herre:              May-Lis Tinderholt

                        Marianne Hansen

 

Stathelle:        Anna Asdal - leder

                       Kristin Rise Nøstdal

 

Bamble:           Lisbeth Thorkildsen

                       Johannes B. Garstad - nestleder     

 

Prosjektene det arbeides med er:

 

Besøkstjeneste (legge på link her)

 

SIMEN betyr "Sammen i menigheten" og er et tilbud til mennesker i alderen 20+ med psykisk utviklingshemming.

 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon er en årlig innsamlingsaksjon som går av stabelen tirsdag før påske hvert år. Mange frivillige stiller opp som bøssebærere. Pengene som samles inn går til spesifiserte prosjekt, det er nytt prosjekt hvert år.

 

Bamble.kirken.no

 

19.04.2018

Flott konsert, med ei flott dame.

Konsert med Cilla Hector.

Bamble Kirke lørsdag 28. april kl. 18:00

 Bilderesultat for cilla hector  Cilla Hector

OM MIG

Förutom konsertverksamhet i kyrkor har jag spelat under events, t. ex på Stockholms slott, Grand Hotell, Globen samt flertalet hotell m.m.

Under åren har jag även medverkat i ett antal TV-program samt givit ut flera skivor i eget namn.

Jag har samarbetat med flera artister i olika konstellationer eller som solist runt om i Sverige och Norge.

 

Bilderesultat for Cilla Hector - Jag Behöver Dig