Menighetstur til Jofruland friluftskirke 03. juni. 2018

 

29.05.2018

Bamble menighet har menighetstur til Jomfruland

GUDSTJENESTEN ER KL 12:00

AVREISE FRA VALLE KL.10.00 med taxibåt

Bamble menighet har menighetstur til Jomfruland

GUDSTJENESTEN ER KL 12:00

AVREISE FRA VALLE KL.10.00

TA MED NISTE!

melde deg gjerne på her

https://www.facebook.com/events/167294890633771/