Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Kirkevalget Bamble Kommune Suplerende Nominasjon

 

08.05.2019

Stathelle, Herre og Bamble menigheter har behov for å utfordre fler til å stille til menighetsrådet 2019 - 2023.

Les mer i teksten. Her er kandidatene og datoene du kan stemme på. 

KIRKEVALGET – HVOR – NÅR – HVEM?

 

Datoer/klokkeslett:

Søndag 8. september kl 16.00-20.00

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

 

Valglokaler/stemmekretser: 

Herre skole

Rugtvedt skole

Stathelle servicesenter

Langesund ungdomsskole

Rønholt skole

 

Valgform:  - FLERTALLSVALG,  dvs kun 1 kandidatliste

 

Hvem har stemmerett?:

Medlemmer i Den norske kirke som 

-          vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret

-          er folkeregisterført som bosatt i soknet

 

Menighetsrådsvalg i Langesund sokn 8-9 september 2019

Kandidater på valg i prioritert rekkefølge:

 

Magnus Meling Hallaråker,   48 år               Gråkleivåsen 25, 3961 Stathelle

Henning Sørheim                   56 år               Nustadveien 45, 3970 Langesund

Bodil Karin Romsaas              50 år               Gråkleivåsen 14, 3961 Stathelle

Marianne Tokheim                 42 år               Slaattenes Alle 10, 3970 Langesund

Erling Soldal                           60 år               Salenveien 7, 3970 Langesund

Hilde Salen                             30 år               Kollskjeggvegen 5, 3917 Porsgrunn

Rigmor Eek Pedersen             75 år               Bratten Terrasse 23, 3970 Langesund

Sylvia Fuglset                          64 år               Bamseveien 7, 3960 Stathelle

Ellen Sørensen Iversen           57 år               Nustadsløyfa 12, 3970 Langesund

Susann Vibeke Rygh               40 år               Vaterlandsgate 59, 3970 Langesund

Randi Marie Keihl                   73 år               Baklia 7F, 3960 Stathelle

Ingrid Verpe Nilsen                64 år               Wrightsgate 16, 3970 Langesund

Olav Vidar Landsverk             74 år               Vallekjær 82, 3967 Stathelle

 

Menighetsrådsvalg i Herre sokn 8-9 september 2019

Kandidater på valg i prioritert rekkefølge:

 

Morten Ørnulf Lie-Hagen             68 år      Skipperveien 15, 3965 Herre

Thea Helene Vikje Jacobsen,      19 år      Herrejordet 15, 3965 Herre

Tina Merethe Jacobsen,               39 år      Herrejordet 15, 3965 Herre

Helge Wilhelmsen                           84 år      Herrejordet 35 c, 3965 Herre

Trond Bjørnar Johansen               57 år      Lakseberget 14, 3965 Herre

Andreas Lie-Hagen                         29 år      Odinsvei 6D, 3961 Stathelle

Grete Kristiansen                            64 år      Hellesvedtveien 188, 3965 Herre

 

Menighetsrådsvalg i Stathelle sokn 8-9 september 2019

Kandidater på valg i prioritert rekkefølge:

 

Anne Karine Eriksen                      73 år                     Hellebergveien 64, 3960 Stathelle

Ragnhild Kristoffersen                  63 år                     Brinken 22, 3960 Stathelle

Marit Fadum Storaker                    66 år                     Asvallveien 59, 3961 Stathelle

Roger Thorstensen                        53 år                     Høgenhei 4, 3960 Stathelle

Anne Marit Dalene                        46 år                     Gråkleivåsen 6, 3961 Stathelle

Tove Stiansen Hvalvik                   60 år                     Spanskrøret 5, 3961 Stathelle

Elin Thommesen                            65 år                     Asvallveien 16, 3961 Stathelle

Thorunn Bjørnø                              59 år                     Anne Maries vei 11, 3960 Stathelle

Jeffrey Thomas Lyons                    58 år                     Harald Hårfagresvei 12, 3961 Stathelle

 

Menighetsrådsvalg i Bamble sokn 8-9 september 2019

Kandidater på valg i ikke prioritert rekkefølge:

 

Børre Bamle                                      48 år                     Martha Cochsvei 85, 3962 Stathelle

Hans Per Heistad                             74 år                     Nensethveien 722, 3967 Stathelle

Anne Kirsti Hals                                68 år                     Nensethveien 458, 3967 Stathelle

Turid Breisand                                  62 år                     Breisand 135, 3967 Stathelle

Kjell Ivar Ryste Nilsen                    39 år                     Nysteinveien 17, 3967 Stathelle

Jon Georg Walle                               67 år                     Nensethveien, 3967 Stathelle

Anne Gunn Aspeflaten                 58 år                     Valleveien 1581, 3967 Stathelle

Amund Bjurholt Johnsen             70 år                     Europaveien 291, 3962 Stathelle

Thorvald Andreas Kjær                                                Dahlsveien 21, 3967 Stathelle

Ragnar Rogn                                      60 år                     Rugtvedt veien 3962 Stathelle

Roy Vegard Finnmark                    46 år                     Haukedalsveien 83, 3967 Stathelle

Irene Thoner                                                                    Kaperveien 33, 3967 Stathelle                                  

Liv Haukvik                                                                        Breisand 77, 3967 Stathelle

Marit Ryste Nilsen                          59 år                     Bastøtangen 25, 3967 Stathelle

 

SUPPLERENDE NOMINASJON

 

Nominasjonskomiteene for Bamble, Stathelle og Herre menighetsråd har ikke lykkes med å fremskaffe et tilstrekkelig antall kandidater innen fristen.

Bamble menighetsråd mangler 1 kandidat

Stathelle mangler 2 kandidater

Herre mangler 2 kandidater

 

Valgstyrene i de 3 menighetsrådene åpner derfor for SUPPLERENDE NOMINASJON,

med frist 5. juni kl 12.

Forslag til kandidat(er) skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere.

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

-          kandidaten(e)s fødselsdato

-          fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget

-          dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innlevere, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.

 

Forslag til kandidater kan leveres til Bamble kirkelige fellesråd, Rådhuset, 3970 Langesund (tlf 35 96 52 85/81 eller 976 12 775)        mail: jorunnm.werswick@bamble.kommune.no