Bamble kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Resultat kirkevalget Bamble kommune

 

12.09.2019

 

BAMBLE SOKN

3967 STATHELLE

35 96 69 90

kontoret@bamble.kirken.no

 

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 410 stemmer

Medlemmer

BØRRE BAMLE            f. 1971            Nominasjonskomiteens liste             475 stemmer

ROY VEGARD FINMARK f. 1973         Nominasjonskomiteens liste             464 stemmer

HANS PER HEISTAD    f. 1945            Nominasjonskomiteens liste             442 stemmer

ANNE GUNN ASPEFLATEN f. 1961     Nominasjonskomiteens liste             427 stemmer

IRENE THONER           f. 1958            Nominasjonskomiteens liste             427 stemmer

TURID BREDSAND      f. 1957            Nominasjonskomiteens liste             424 stemmer

AMUND BJURHOLT JOHNSEN f. 1949 Nominasjonskomiteens liste            422 stemmer

JON GEORG WALLE    f. 1952            Nominasjonskomiteens liste             421 stemmer

ANNE KIRSTI HALS      f. 1951            Nominasjonskomiteens liste             415 stemmer

KJELL IVAR RYSTE NILSEN f. 1980      Nominasjonskomiteens liste             412 stemmer

Varamedlemmer

LIV LØLAND HAUKVIK f. 1952            Nominasjonskomiteens liste             410 stemmer

THORVALD ANDREAS KJÆR f. 1945   Nominasjonskomiteens liste          403 stemmer

RAGNAR ROGN           f. 1959            Nominasjonskomiteens liste             396 stemmer

MARIT RYSTE NILSEN f. 1960            Nominasjonskomiteens liste           396 stemmer

UNNI LISBETH SØRENSEN KLEIVEN f. 1954 Supplert kandidat               402 stemmer

Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

 

 

LANGESUND SOKN

3970 LANGESUND

35 96 52 82

langesund.menighet@bamble.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 298 stemmer

Medlemmer

MAGNUS MELING HALLARÅKER f. 1971 Nominasjonskomiteens liste        340 stemmer

HILDE SALEN   f. 1989                        Nominasjonskomiteens liste             332 stemmer

HENNING SØRHEIM f. 1962               Nominasjonskomiteens liste             331 stemmer

MARIANNE TOKHEIM f. 1977            Nominasjonskomiteens liste             320 stemmer

BODIL KARIN ROMSAAS  f. 1969        Nominasjonskomiteens liste             315 stemmer

INGRID VERPE NILSEN f. 1954           Nominasjonskomiteens liste             311 stemmer

SYLVIA FUGLSET f. 1955                     Nominasjonskomiteens liste             300 stemmer

ERLING SOLDAL f. 1959                     Nominasjonskomiteens liste             294 stemmer

Varamedlemmer

RIGMOR EEK PEDERSEN f. 1943        Nominasjonskomiteens liste             288 stemmer

ELLEN SØRENSEN IVERSEN f. 1962    Nominasjonskomiteens liste             297 stemmer

SUSANN VIBEKE RYGH f. 1979           Nominasjonskomiteens liste             297 stemmer

RANDI MARIE KEIHL f. 1945              Nominasjonskomiteens liste             286 stemmer

OLAV VIDAR LANDSVERK f. 1945       Nominasjonskomiteens liste             284 stemmer

Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

 

HERRE SOKN

3967 STATHELLE

35 96 69 90

kontoret@bamble.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 145 stemmer

Medlemmer

MORTEN ØRNULF LIE-HAGEN f. 1951 Nominasjonskomiteens liste            344 stemmer

TROND BJØRNAR JOHANSEN f. 1962 Nominasjonskomiteens liste             341 stemmer

THEA HELENE VIKJE JACOBSEN f. 2000 Nominasjonskomiteens liste          340 stemmer

TINA MERETE VIKJE JACOBSEN f. 1980 Nominasjonskomiteens liste          332 stemmer

Varamedlemmer

GRETE KRISTIANSEN f. 1955              Nominasjonskomiteens liste             316 stemmer

ANDREAS LIE-HAGEN f. 1990             Nominasjonskomiteens liste             314 stemmer

HELGE WILHELMSEN f. 1935             Nominasjonskomiteens liste             311 stemmer

THORBJØRN THORSTENSEN f. 1964 Tilføyd valgbar person                           4 stemmer

ANNE GRETE APLAND f. 1964            Tilføyd valgbar person                          1 stemmer

Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

STATHELLE SOKN

3967 STATHELLE

35 96 69 90

akaerik@online.no

 

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 314 stemmer

Medlemmer

ANNE KARINE ERIKSEN f. 1946          Nominasjonskomiteens liste             344 stemmer

ANNE MARIT DALENE f. 1973            Nominasjonskomiteens liste             341 stemmer

RAGNHILD JOHANNE KRISTOFFERSEN f. 1956 Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer

MARIT FADUM STORAKER f. 1953     Nominasjonskomiteens liste             332 stemmer

ELIN THOMMESEN f. 1954                 Nominasjonskomiteens liste             316 stemmer

TOVE STIANSEN HVALVIK f. 1959      Nominasjonskomiteens liste             314 stemmer

Varamedlemmer

ROGER TORSTENSEN f. 1966             Nominasjonskomiteens liste             311 stemmer

THORUNN LØKENBERG BJØRNØ f. 1958 Nominasjonskomiteens liste       300 stemmer

JEFFREY THOMAS LYONS f. 1961       Nominasjonskomiteens liste             307 stemmer

ANTON BIRGER STENSHOLDT f. 1941 Tilføyd valgbar person                          3 stemmer

AUDUN SKÅR f. 1946                         Tilføyd valgbar person                               3 stemmer

Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME