Kontakt

Menighetskontor
Kontortid:
Tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 09.00-14.00
3967 Stathelle
Tlf.: 35 96 69 90
Fax: 35 96 69 91
epost: kontoret@bamble.kirken.no
adresse Bamble kirke
Fly foto

Kalender Bamle


Menighetsbladet


Facebook

Nyheter Bamle menighet

Er du engasjert i Kirken DIN?

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved kirkevalget har du en gylden mulighet t...   Les mer...

Tilsettelse av ny Sogneprest i Stathelle Menighet

   Les mer...

Vigslings Gudstjeneste 6. januar kl. 11:00 Bamble Kirke

   Les mer...

Fellesskapskvelder

Velkommen til fellesskapskvelder  i Bamble menighetshus.    Les mer...

Konfirmantplan våren 2019 i Bamble kirke

   Les mer...

VIPPS AKSJON FOR Å FÅR MENNESKER Å DYR TIL JULEKRYBBEN

Bamble menighets appelerer folk til å være med å gi en sjerv til denne tomme st...   Les mer...

Trygve Skaug - Seine Natt Desember 2018 12.12.18

   Les mer...

«Julenatt» i Bamble kirke Torsdag 13. desember kl 21.30

   Les mer...

Bamble menighets nye misjonsprosjekt "like mye verdt"

Problemet Barneekteskap er et globalt problem som rammer 1 av 5 jenter. De...   Les mer...

SIMEN - Sammen i Menigheten

Annen hver onsdag er det SIMEN-treff i Langesund kirke. SIMEN er åpne treff...   Les mer...

Informasjon til konfimanter Herre, Stathelle og Bamble menigheter

   Les mer...

Givertjeneste for ungdomsarbeider

Vi trenger givere til våre stillinger i barne- og ungdomsarbeidet. Det...   Les mer...