Bamble menighetsblad

Bamble menighetsblad
Les mer...
Bamble menighetsblad nr 4 2017
Les mer...
Bamble menighetsblad nr 3 2017
Les mer...
Bamble MB nr 2 2017
Les mer...
Bamble menighetsblad nr 1 - 2017
Les mer...
Bamble Menighetsblad nr 6/16
Les mer...
BAMBLE MB NR 5. 2016
Les mer...
BAMBLE MB NR 4. 2016
Les mer...
Bamble MB nr. 3 2016
Les mer...
Bamble MB nr. 2 2016
Les mer...
Bamble MB nr. 1 2016
Les mer...
BMblad 6 - 2015
Les mer...
BM blad nr 5- 2015
Les mer...
BMB nr 4 2015
Les mer...
Bamble menighetsblad nr. 3 2015
Les mer...
2015 - 2
Les mer...
2015-1
Les mer...
2014-6
Les mer...
2014-5
Les mer...
2014-4
Les mer...
2014-3
Les mer...
2014-2
Les mer...
2014-1
Les mer...
2013-6
Les mer...
2013-5
Les mer...
2013-4
Les mer...
2013-3
Les mer...
2013-2
Les mer...
2013-1
Les mer...
2012-6
Les mer...
2012-5
Les mer...
2012-4
Les mer...
2012-3
Les mer...
2012-2
Les mer...
2012-1
Les mer...
2011-6
Les mer...
2011-5
Les mer...
2011-4
Les mer...
2011-3
Les mer...
2011-2
Les mer...
2011-1
Les mer...

Informasjon om menighetsbladet

Bladet legges ned fra 01.01.2018

Bladet kommer med 6 nummer i året. Menighetsrådene i Bamble, Stathelle og Herre sokn står bak bladet.
Bladet har artikler om aktuelt stoff i lokalmiljøet og bringer informasjon om ting som skjer i kirkene og menighetsarbeidet.
Det belyser aktuelle temaer i samtiden og har stoff av forkynnelsesmessig karakter som andakter og lignende.

Bladet finansieres av frivillige gaver og annonser.
Gaver til menighetsbladet:
Konto nr. 26013022738
 
Ønsker du bladet i din postkasse?
Bladet sendes med posten til alle husstander i kirkesoknene, Bamble, Herre og Stathelle. (Husstander som har reservert seg mot reklame i postkassene sine, vil som regel heller ikke få utlevert menighetsbladet).
Redaksjonen har dessverre sett seg nødt til å kreve at de som bor utenfor kirkessoknene og mottar bladet frankert må betale en årlig kontingent på kr 150. 

Har du stoff til menighetsbladet som du ønsker på trykk?  
Send inn ditt bidrag til Børre Bamle epost her!

Redaksjonskomitè:

Kirsten Eliassen
Astrid Gundersen
Geir Grøtberg
Monika Lid
Kristian Finnmark
Børre Bamle

Annonseansvarlig

Kasserer
Audun Skår
Tlf. 91602527

 
Trykk: 
Wera AS
Floodmyrvegen 24
3946 Porsgrunn
Tlf. 35516410