Bamble Menighetsråd 2016 - 2019

Råd og utvalg i Bamble menighet

 

Bamble Menighetsråd 2015 - 2019
1.  Børre Bamle (leder)
2.  Unni Lisbeth Sørensen Kleiven (nestleder)
3.  Hans Per Heistad (Kasserer)
     Anne Kirsti Hals (varamedlem / Sekretær)
4. Roy Vegard Finnmark
5. Anne - Gunn Aspefalten
6. Kjell Ivar Ryste Nilsen
7. Turid Breisand
8. Jon Georg Walle
9. Bjørn Olav Bamle Kristensen
10. Amund Bjurholt Johnsen
11. Geir Grøtberg (Sogneprest)

Varamedlemmer:
1. Tom Yngvar Hafredal
2. Ragnar Rogn
3. Anne Kirsti Hals (Sekretær)

4. Eli Dalen Moe

5. Marit Ryste Nilsen 

 

UTVALG, KOMITEER, KONTAKTPERSONER OG FRIVILLIGE KONFIRMANTLEDERE 2015 - 2019

DIAKONIUTVALGET

Leder:         Karianne Kløvsgård - Bamble

Nest leder: Hege Lill Wilhelmsen – Herre

                  Torunn Dahl Finnmark - Bamble

                  Inger Liv Dalen – Bamble

                  Gro Hilde Fåtten – Bamble

                  Kristin Riise Nøstdal - Stathelle

                  Liv Aslaug Gjerstad - Herre

                       

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET

Leder:         Anne - Gunn Aspeflaten

MUSIKK OG KONSERTUTVALG 2013-2015

               Kirsten Holmbakken Eliassen
               Anne Gunn Aspeflaten
               Roy Vegard Finnmark

GUDSTJENESTEUTVALGET 2013-2015

Leder:     Geir Grøtberg
               Bjørg S. Dahl
               May Wenche Bamle Tjellaug

    Kirsten Holmbakken Eliassen
    Ingvald Dahl
    Ole Johnny Westgård
    Eli Dalen Moe

 

KONTAKTPERSONER FOR EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE:

KONTAKTPERSON FOR OG REPRESENTANT PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE I KIRKENS SOS I TELEMARK MED PERSONLIG VARAMANN:

               Jon Georg Walle
Vara:      Børre Bamle 

REPRESENTANT FOR AMATHEA- GRENLAND 2015 - 2019

               MANGLER KONTAKT

KONTAKTPERSON FOR BAMBLE BIBELLAG

               Turid Breisand     2015 - 2019    

KOMITE FOR KIRKENS NØDHJELP - FASTEAKSJONEN

KN-KONTAKT: Jan Kåre Stokke
                           

KONTAKTPERSON TIL PROSTIRÅDET 2015 - 2018

               Anne Kirsti Hals
VARA     Ragnar Rogn

KONTAKTPERSONER FOR INTERNE TILTAK:


MEDLEM I FELLESMØTEKOMITEEN

MANGLER KONTAKT

KIRKEKAFFE/INNKJØP AV KAFFE OG KJEKS M.V

               Ragnar Rogn 

 

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT

              Anne – Helen W. Borgersen

KONTAKTPERSON MELLOM UNGDOMSARB. OG MR

               Børre Bamle

MEDLEM I KOMITEEN FOR GIVERTJENESTEN TIL UNGDOMSARBEIDEREN 2015 - 2019

               Sigmund Tveten

FRIVILLIGE KONFIRMANTLEDERE

              

FESTKOMITÉ 1 2013-2015

LEDER:   Bjørg S. Dahl Kristin Eliassen
                 Ole Martin Hegna
                 Ragnar Rogn
                 Bjørg R. Dahl 
                 Gerd Lauritsen

FESTKOMITÉ 2 2015 - 2019

LEDER:    Åshild Wingereid
                  Zakarias Wingereid
                  Sigmund Thoner
                  Irene Thoner
                  Åse Hegna
                  Anders Hegna
                  Liv Hvale

FELLESSKAP/ALPHA KOMITÉ

               Geir Grøtberg
               Kjell Storaker
               Åse Hegna
               Anders Hegna
               Anna Nilsen
               Liv Hvale
               Eli Dalen Moe
               Inger Liv Dalen
               Barbara Laurtisen

UTSMYKNINGSKOMITÉ 2015 - 19

Geir Grøtberg Gundersen (Prest)

Turid Bredsand

Heidi Paulsen

Roy Vagard Finnmark

 

MENIGHETSBLADKOMITÉ 2015 - 2018

REDAKTØR: Sam Tore Bamle
                        Geir Grøtberg
                        Børre Bamle

IT- KOMITEEN

Web master: Børre Bamle  (bbamle@hotmail.com)

MEDLEMMER TIL UTVALGA HAR BLITT SPURT FOR 2 ÅR
MEDLEMMER TIL KOMITEER ER SPURT FOR 2 ÅR.