Bamble kirkelige fellesråd > Bamble > Råd og Utvalg

Bamble Menighetsråd 2016 - 2019

Råd og utvalg i Bamble menighet

 

Bamble Menighetsråd 2015 - 2019

BØRRE BAMLE            f. 1971            Nominasjonskomiteens liste               475 stemmer

ROY VEGARD FINMARK f. 1973         Nominasjonskomiteens liste              464 stemmer

HANS PER HEISTAD    f. 1945            Nominasjonskomiteens liste              442 stemmer

ANNE GUNN ASPEFLATEN f. 1961     Nominasjonskomiteens liste             427 stemmer

IRENE THONER           f. 1958            Nominasjonskomiteens liste              427 stemmer

TURID BREDSAND      f. 1957            Nominasjonskomiteens liste              424 stemmer

AMUND BJURHOLT JOHNSEN f. 1949 Nominasjonskomiteens liste           422 stemmer

JON GEORG WALLE    f. 1952            Nominasjonskomiteens liste             421 stemmer

ANNE KIRSTI HALS      f. 1951            Nominasjonskomiteens liste             415 stemmer

KJELL IVAR RYSTE NILSEN f. 1980      Nominasjonskomiteens liste          412 stemmer

VARAMEDLEMMER

LIV LØLAND HAUKVIK f. 1952            Nominasjonskomiteens liste             410 stemmer

THORVALD ANDREAS KJÆR f. 1945   Nominasjonskomiteens liste          403 stemmer

RAGNAR ROGN           f. 1959            Nominasjonskomiteens liste             396 stemmer

MARIT RYSTE NILSEN f. 1960            Nominasjonskomiteens liste           396 stemmer

UNNI LISBETH SØRENSEN KLEIVEN  f. 1954 Supplert kandidat               402 stemmer

GEIR GUNDERSEN GRØTBERG (SOGNEPREST)

 

UTVALG, KOMITEER, KONTAKTPERSONER OG FRIVILLIGE KONFIRMANTLEDERE 2015 - 2019

DIAKONIUTVALGET

Leder:         Liv Aslaug Gjerstad - Herre 

Nest leder: Hege Lill Wilhelmsen – Herre

                  Torunn Dahl Finnmark - Bamble

                  Inger Liv Dalen – Bamble

                  Gro Hilde Fåtten – Bamble

                  Kristin Riise Nøstdal - Stathelle

                 

                       

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET

Leder:         Anne - Gunn Aspeflaten

MUSIKK OG KONSERTUTVALG 2013-2015

               Kirsten Holmbakken Eliassen
               Anne Gunn Aspeflaten
               Roy Vegard Finnmark

GUDSTJENESTEUTVALGET 2013-2015

Leder:   May Wenche Bamle Tjellaug

              Anne Gunn Aspeflaten

 Geir Grøtberg (Prest)

    Kirsten Holmbakken Eliassen (organist)
    Ingvald Dahl
    Ole Johnny Westgård

 

KONTAKTPERSONER FOR EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE:

KONTAKTPERSON FOR OG REPRESENTANT PÅ REPRESENTANTSKAPSMØTE I KIRKENS SOS I TELEMARK MED PERSONLIG VARAMANN:

              Bjørg S. Dahl
Vara:     Jon Georg Walle

KOMITE FOR KIRKENS NØDHJELP - FASTEAKSJONEN

KN-KONTAKT: Jan Kåre Stokke
                           

KONTAKTPERSON TIL PROSTIRÅDET 2015 - 2018

               Anne Kirsti Hals
VARA     Ragnar Rogn

KONTAKTPERSONER FOR INTERNE TILTAK:

KIRKEKAFFE/INNKJØP AV KAFFE OG KJEKS M.V

               Ragnar Rogn 

 

MENIGHETENS MISJONSPROSJEKT

            

KONTAKTPERSON MELLOM UNGDOMSARB. OG MR

               Børre Bamle

MEDLEM I KOMITEEN FOR GIVERTJENESTEN TIL UNGDOMSARBEIDEREN 2015 - 2019

               Sigmund Tveten

FRIVILLIGE KONFIRMANTLEDERE

              

FESTKOMITÉ 1 2013-2015

LEDER:   Bjørg S. Dahl Kristin Eliassen
                 Ole Martin Hegna
                 Ragnar Rogn
                 Bjørg R. Dahl 
                 Gerda Lauritsen

FESTKOMITÉ 2 2015 - 2019

LEDER:    Åshild Wingereid
                  Zakarias Wingereid
                  Sigmund Thoner
                  Irene Thoner
                  Åse Hegna
                  Anders Hegna
                  Liv Hvale

FELLESSKAP/ALPHA KOMITÉ

               Geir Grøtberg
               Kjell Storaker
               Åse Hegna
               Anders Hegna
               Anna Nilsen
               Liv Hvale
               Eli Dalen Moe
               Inger Liv Dalen
               Barbara Laurtisen

UTSMYKNINGSKOMITÉ 2015 - 19

Geir Grøtberg Gundersen (Prest)

Turid Bredsand

Roy Vagard Finnmark

IT- KOMITEEN

Web master: Børre Bamle  (bbamle@hotmail.com)

MEDLEMMER TIL UTVALGA HAR BLITT SPURT FOR 4 ÅR
MEDLEMMER TIL KOMITEER ER SPURT FOR 4 ÅR.