Bamble kirkelige fellesråd > Bamble > Visjon

Velkommen til Bamble menighet


Menighetens Vsjon er: Bamble Menighet Skaper Fred.
 
I tillegg til alt som forgår i gudstjenesten på søndager, kan du barna være med i barne-koret Baluba, lovsangskvelder eller bli sprek med "Mosjon for misjon". Eller kanskje du heller vil være med på fellesskapskvelder? Ungdommen møtes fredager til Credo som er menighetens ungdomsklubb. Disse har også et åndelig fellesskap i "tirsdagsgruppa".
Du finner noe for alle aldere i vår menighet.
 
Hvis du føler deg ensom og trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med diakonene i soknet.
 
Bamble er et gammelt kirkested. 
Ruinene av den gamle Olavskirken forteller om kirkegang her helt tilbake til 1100- tallet. I kirkeruinen finner vi et lite kapell, Mariakapellet, som  alltid er åpent, og det besøkes av mange som ønsker stillhet og ro.
 
Bamble kirke er en stor og vakker trekirke fra 1845. Den rommer fortsatt mange aktiviteter, gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter og mye mer.
 
Menighetshuset like ved rommer både menighetskontorer og rom til mange slags aktiviteter. Her er det ungdomsarbeid, konfirmanter, kirkekaffe,  møter, menighetsrådsaktiviteter, minnesamvær og mye mer. Kort sagt: Et praktisk og godt arbeidsredskap for menighetens mange aktiviteter.

Vår Visjon

Bamble menighet skaper fred

 

er vår visjon for Bamble menighet.
I alt det vi gjør skal vi være med å skape:   - Fred med Gud
                                                                    - Fred i hjertene
                                                                    - Fred med seg selv
                                                                    - Fred med hverandre
                                                                    - Fred i sinnet.
 

For å få dette til vil våre verdier være til hjelp:

Likeverd, Omsorg, Raus og Troverdig

 

Menighetsrådet utarbeider hvert år en handlingsplan som skal hjelpe alle ansatte og frivillige til å jobbe mot samme mål.