Nyheter fra fellesrådet

Befaringsrapport før visitas i Bamble, Stathelle og Herre menigheter

   Les mer...

Årsmelding Bamble Kirkelig Fellesråd 2018

   Les mer...

Bispevisitasforedrag november 2018 Stathelle Bamble og Herre menigheter

   Les mer...

Viktig informasjon til deg som er Konfirmant 2020 i Bamble, Herre og Stathelle

Til deg som er konfirmant 2020    Les mer...

Utleiereglement

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer ...   Les mer...

Søke etter dødsannonser

   Les mer...

Gravferdsvedtekter

Her kommer det jeg har på utleiepriser OG FESTEAVGIFT for 2019, slik at du kan ...   Les mer...

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn:...   Les mer...

Søk i Kirkearkivet

   Les mer...

Våre Kirker

Våre kirker i Bamble kommune   Les mer...

Innskrenking av bruken av Bamble kirkegårder

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenket...   Les mer...

Møteplan for fellesrådet

Bamble kirkelige fellesråd har følgende planlagte møtedatoer:

Møteinnkalling

 TittelBeskrivelse

Møteprotokoll

 TittelBeskrivelse