Bamble kirkelige fellesråd > Gravferd

Gravferd

INFORMASJON OM GRAVLEGGING, KREMASJON, GRAVPLASSER OG GRAVMINNER

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.

 

Artikler om gravferd

Utleiereglement

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer ...   Les mer...

Innskrenking av bruken av Bamble kirkegårder

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenke...   Les mer...

Gravferd - hva gjør vi nå?

Det vanligste er å kontakte et begravelsesbyrå, men det er også mulig å gjøre d...   Les mer...

Våre Kirker

Våre kirker i Bamble kommune    Les mer...

Søk i Kirkearkivet

   Les mer...

Gravferdsvedtekter

  Vedtekter for gravplasser  Feste avgiftene settes av Kirkelig fe...   Les mer...

Søke etter dødsannonser

   Les mer...

Hunanistisk begravelse?

En humanistisk gravferd er en verdig markering av livets slutt, med minnestund,...   Les mer...

Muslimsk begravelse

   Les mer...

Gravferdsloven

   Les mer...