Bamble kirkelige fellesråd > Om oss

Om oss

Fellesrådets medlemmer

Bamble kirkelige fellesråd
I Bamble kommune er det 4 menigheter/kirkesokn: Bamble, Herre, Langesund og Stathelle.

Les mer...

Bamble menighetshus

Utleie.

Les mer...

Kontakt

Bamble kirkelige fellesråd
Rådhuset, 3970 LANGESUND
Telefon: 35 96 52 81 / 922 69 321
 Bamble menigheter Send e-post

til Web redaktør

 Bamble.kirkelige.fellesrad@bamble.kommune.no

 kirkevergen astrid.thomasberg@bamble.kommune.no

Kontaktliste

Stein Amundsen

Kirketjener
 35 96 64 14
 909 34 841
 Send e-post

Unni Haugland Bamle

Diakonmedarbeider
 976 30 819
 Send e-post

Inge Bjørnø

Kirketjener vikar
 90244030
 Send e-post

Kirsten Eliassen

Organist
 992 28 108
 Send e-post

Hanne Elstrøm

Sokneprest
 35 96 69 93
 93234647
 Send e-post

Trond Engnes

Prost
 41453591
 Send e-post

Kristian Dahl Finmark

Kirketjener
 482 79 170
 Send e-post

Roy Finmark

Kirktj./gravf.koord/MR
 934 31 353
 Send e-post

Thor Fjellvang

Organist
 930 25 025

Lars Petter Frønes

Ungdomspastor
 970 12 543
 Send e-post

Johan Mikael Breilid Gimse

Kapellan
 99324002
 Send e-post

Geir Gundersen Grøtberg

Sokneprest
 415 74 949
 Send e-post

Jan Terje Hanssen

Sokneprest
 35 96 52 83
 975 05 457
 Send e-post

Randi Elise Hanssen

Men.sekr./adm.med.
 35 96 52 82
 478 41 208
 Send e-post

Reidun Fadum Hvale

Soknediakon
 35966992
 90510396
 Send e-post

Monica Lid

Trosopplæringsleder
 922 02 541
 Send e-post

Morten Lund

Kirketjener
 906 70 778
 Send e-post

Heidi Maria Vinje Nilsen

Menighetssekretær
 35966990
 90529079
 Send e-post

Signe Pande Ay

Organist
 911 41 275
 Send e-post

Anette Rørholt

Kirketjener vikar
 91701219
 Send e-post

Mari Møyland Sannes

Langesund Menighet
 922 77 789
 Send e-post

Astrid Thomasberg

Kirkeverge
 35 96 52 81
 922 69 321
 Send e-post

Aslaug Vinje

Renholder
 478 62 027
 Send e-post

Jorunn Werswick

Økonomikonsulent
 35 96 52 85
 976 12 775
 Send e-post