25.09.2018: 1 Sam 3,1-10

1 Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. ...


Kilde: www.bibel.no