21.11.2018: 1 Pet 5,5-11

5 Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For
           Gud står de stolte imot,
           men de ydmyke gir han nåde.
...


Kilde: www.bibel.no