Bamble kirkelige fellesråd > Stathelle > Råd og Utvalg

Råd og Utvalg

Motto:  Forskjellige - Sammen om noe STORT

Stathelle Menighetsråd 2019-2023
 
MR-leder:  Anne Karine Eriksen  - E-mail: akaerik@online.no, Tlf: 971 47 132
Nestleder:  Marit Fadum Storaker
Sekretær: Anne Marit Dalene
Kasserer: Tove Stiansen Hvalvik

MR-medlem:  Ragnhild Kristoffersen          
MR-medlem: Elin Thommesen 
MR-1.vara: Roger Torstensen
MR-2.vara: Thorunn Løkenberg Bjørnø
MR-3.vara:Jeffrey Lyons
MR-4 vara: Anton Stensholdt

MR-5 vara: Audun Skår        *************


Utvalg og komiteer


Bibelkontakt: Unni Bamle

Brotorvet Amfi: Ragnhild Kristoffersen, Anne Karine Eriksen

Cafe DeboraDue: Irene Sandvik, Kari Nilsen, Margit Christensen, Turid Busk, Irene Iversen

Diakoniutvalget - Stathelles representant:  Kristin Nøstdal

Etter skoletid: Marianne Arntsen, Reidun Garstad, Karen Marie Holmås, May Berglund, Margit Christensen - vikar, Anne Karine Eriksen - vikar

Fastekomite: Ragnhild Kristoffersen, Knut Øyvang, Unni Bamle

Finanskomiteen Givertjenesten: Synnøve Skåra, Daniel Rike

Forbønnsgruppe: Hanna-Lise Stensholdt, Elisabeth Finsaas,Turid Gjerstad.

Gudstjeneste-utvalg: Anne Karine Eriksen (leder), Marit Rike, Ragnhild Kristoffersen, Margit Christensen

Kirkefrum for menn: Anton Stensholdt, Arne Lund

Kirkens SOS i Telemark: Rolf Heimdal, Vara; Margit Christensen

Kirkeskyss: Knut Øyvang, Audun Skår, Helge Roland

Kjøkken/innkjøpsansvarlig: Mette Roland, Jeff Lyons

Kjøkkenkomite: Anne Helene Skår, Grethe Rakkestad, Karin Rugtvedt 

Klokker, kirkevert, dåpsvert: Margit Christensen , Anne Karine Eriksen ,  Ragnhild Kristoffersen, Grethe Rakkestad , Mette Roland, Anton Stensholdt, Elin Thommesen, Eva Ljoså

KN -kontakt: Ragnhild Kristoffersen

Kvinnenes int. bønnedag: Irene Sandvik, Margit Christensen

Markedsdag (Aksjonsdag) Rolf og Elisabeth Heimdal, Tor Arne Nøstdal, Audun Skår 

Menighetsblad: Arne Nygård. Kasserr Audun Skår

Misjons-utvalg: Anton Stensholt

Prostiråd (Gautefall fjellkirke) Geir Gjømlevara: Arne J. Lund

Tekstsamtaler: Irene Sandvik

Trosopplæringsutvalg. Felles med Bamble og Herre: Anne Karine Eriksen, Kristin Nøstdal 

Web: Eva Ljoså