Bamble kirkelige fellesråd > Tilbud > Diakoni

Diakoni

Hva er Diakoni?

Diakoni - Ordet kommet fra gresk og betyr "tjeneste".     Les mer...

SIMEN - Startet opp igjen - Program

   Les mer...

Diakoni Utvalget

   Les mer...

Besøkstjeneste

En utstrakt hånd    Les mer...