Bamble kirkelige fellesråd > Tilbud > Gravferd

Gravferd

Gravferdsloven

   Les mer...

Muslimsk begravelse

   Les mer...

Hunanistisk begravelse?

En humanistisk gravferd er en verdig markering av livets slutt, med minnestund,...   Les mer...

Gravferdsvedtekter

  Vedtekter for gravplasser  Feste avgiftene settes av Kirkelig fe...   Les mer...

Utleiereglement

Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer ...   Les mer...

Søke etter dødsannonser

   Les mer...

Søk i Kirkearkivet

   Les mer...

Våre Kirker

Våre kirker i Bamble kommune    Les mer...

Innskrenking av bruken av Bamble kirkegårder

Kirkevergen ser at bruken av graver på Bamble østre kirkegård vil få innskrenke...   Les mer...

Gravferd - hva gjør vi nå?

Det vanligste er å kontakte et begravelsesbyrå, men det er også mulig å gjøre d...   Les mer...