Diakoni


Diakonien er evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferd.


Diakoniplan


Her kan du se på våre diakoniplaner.

Under finnes litt informasjon.

 

Diakoniplan 2019-2023