Ledig stilling - trosopplærer 100 %


Vi søker etter en engasjert person innenfor trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeidet i Bamble-, Herre og Stathelle menigheter. 

 

Ledig 100% fast stilling som trosopplærer/ menighetsarbeider i Bamble, Herre- og Stathelle menigheter. 
Vi søker etter en engasjert person innenfor trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeidet i Bamble-, Herre og Stathelle menigheter. 


Trosopplæringen i Den norske kirke arbeider med tiltak og aktiviteter for aldersgruppen 0-18 år som er tilknyttet Den norske kirke.


Hovedarbeidsområder:

•    Fortsette det barne- og ungdomsarbeidet som allerede finnes i menighetene. F. eks: Etter skoletid, trosopplæringstiltak som 4 og 6 års bok, Lysvåken, tårnagenter. ungdomsklubben Credo, Ung på Herre m.m. den som ansettes vil også ansvar for en gruppe av fjorårskonfirmanter som bidrar inn i konfirmantarbeidet, som ungdomsledere.  

•    Planlegge, gjennomføre, og utvikle menighetenes barne- og ungdomsarbeid i tråd med vedtatte planer for trosopplæring i tett samarbeid med stab, menighetsråd og frivillige

•    Rekruttere, utruste og følge opp frivillige

•    Delta i menighetenes trosopplæringsutvalg

•    Oppgaver kan endres etter behov. Menighetsarbeider/trosopplærer jobber i henhold til de til enhver tid gjeldende planer i den enkelte menighet

 

Krav til den som ansettes:
Vi søker en person som: 

•    Krav til å ha fullført videregående skole

•    Trives med å jobbe med barn og unge, og har evne til å kommunisere godt med dem 

•    Har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge 

•    Stimulerer andre til deltakelse i menigheten, og har gode samarbeidsevner 

•    Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid

•    Kan jobbe selvstendig, ryddig, strukturert og er løsningsorientert 

•    Kan ta administrativt ansvar for sine arbeidsoppgaver 

•    Har grunnleggende datakunnskaper

•    Må kunne disponere egen bil mot kjøregodtgjøring

•    Formell kompetanse er ikke et krav, men kan bli tillagt vekt, og spesielt om kompetanse er direkte rettet mot trospplæring/barne- og ungdomsarbeid.

•    Krav om å være medlem av Den norske kirke

 

Annet:

•    Personlige egnethet vil bli lagt vekt på.

•    Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ihht. Lov om tros- og livssynssamfunn § 20. 

   

Vi kan tilby deg:

•    Selvstendig oppgaveløsning med lønn i hht hovedtariffavtale. 

•    Godt arbeidsmiljø

•    Varierte arbeidsoppgaver. 

    


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Fungerende sokneprest i Stathelle sokn, Inger Mangrud Bore, tlf: 93086441/ konstituert kirkeverge Jorunn Werswick tlf 35965285/97612775.

Søknad sendes til:
Bamble kirkelige fellesråd
v/ kirkevergen
Rådhuset, Postboks 80, 3993 Langesund

Søknaden sendes til Kirkevergen i Bamble, Rådhuset postboks 80, 3993 Langesund, eller på mail: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no innen 20.09.2021.

Tiltredelse etter avtale. 
 

Tilbake