Ledig stilling - Kirketjener 100 %


Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/gravplassarbeider/renholder i 
100 % fast stilling. 
 

 

Kirketjener-/gravplassarbeider-/renholder stilling 

Bamble kirkelige fellesråd søker etter kombinert kirketjener/kirkegårdsarbeider/renholder i 
100 % fast stilling.

Vi søker en engasjert person, som liker å legge til rette for aktiviteter skal kunne gjennomføres. 

Stillingen omfatter bl.a. å være med på klargjøring av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar og bygninger, forberedelser og gjennomføring ved begravelser, vedlikehold på gravplassene, betjene kirkenes og gravplassenes besøkende på en serviceinnstilt måte, være kirketjener til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt følge lover og regler som gjelder for arbeidsområdet man blir satt til. 10 % av den 100 % stillingen innebærer å vaske kontorlokalene i Bamble menighetshus.


Kvalifikasjoner:
•    Vil være en fordel å ha gjennomført kirketjenerskolen eller ha en fagutdannelse (innenfor grøntanlegg/gartner, elektriker, rørlegger, snekker o.l).
•    Må ha sertifikat (BE) på personbil og tilhenger.
•    Bør ha sertifikat på lastebil-C1E, eller være villig til å ta dette sertifikatet innen første ansettelses år for egen regning.
•    Må ha maskinførerbevis på gravemaskin, hjullaster og dumper, og helst sertifikat på bruk av motorsag og lift.
•    Ønskelig med arbeidserfaring fra kirke og gravplass.

Andre krav til stillingen:
•    Må kunne disponere egen bil i jobb mot kjøregodtgjøring.
•    Må være komfortabel med bruk av PC
•    Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) ihht. Lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
•    Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke.

Egenskaper som vil bli vektlagt:
•    Evne til å arbeide selvstendig og i team.
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt.
•    Stillingen har kirkevergen som nærmeste overordnede.

Søknadsfrist 11.02.2022. Tiltredelse etter avtale. Det er 6 mnd. prøvetid.

Vi kan tilby deg:
•    Fast stilling med lønn i hht hovedtariffavtale, pensjon i KLP
•    Godt arbeidsmiljø
•    Utfordrende og varierte oppgaver.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:
Kirketjener/gravplassleder Morten Lund tlf: 90 67 07 78/ kirkeverge Astrid Thomasberg tlf 35965281/92269321.

Søknad sendes til:
Bamble kirkelige fellesråd v/ kirkevergen, Rådhuset, Postboks 80, 3993 Langesund
eller på mail til: astrid.thomasberg@bamble.kommune.no

 

 

 

Tilbake