Ledig stilling - Menighetsarbeider 100 %


Langesund menighet søker etter ny menighetsarbeider med hovedfokus på barnefamilier og barne- og ungdomsarbeid. Ledig omgående.

 

Inntil 100% fast stilling som menighetsarbeider i Langesund menighet. Ledig omgående.


Ønsker du å jobbe i en engasjert menighet som er synlig i nærmiljøet, er åpen og inkluderende og satser på barn og ungdom? Langesund menighet søker etter ny menighetsarbeider, med hovedfokus på barnefamilier og barne- og ungdomsarbeid.


Langesund er en by i Bamble kommune, sør i Telemark, ved kysten, med ca. 4000 innbyggere. Byen ligger vakkert til ved havgapet med flott skjærgård og spennende natur på alle kanter. Området er kjent for flest solskinnsdager i året. Kulturlivet blomstrer i musikk- og festivalbyen Langesund. Kommunen har god barnehagedekning, og skoletilbudet er godt fra barnetrinnet til et variert tilbud på videregående nivå. Langesund kirke er fra 1992 og fremstår som en velegnet og vakker arbeidskirke. I tillegg eier menigheten Langesund bedehus, som brukes aktivt i menighetsarbeidet. 

Menighetsarbeideren vil ha sin kontorplass sammen med staben på menighetskontoret i Langesund, det ligger sentralt i Langesund med nærhet til kirken og bedehuset. 

Staben i Langesund menighet, består av sokneprest, kapellan, organist, menighetssekretær, kirketjener, diakon og kirkeverge. Menigheten har mange frivillige medarbeidere, og har er et godt felleskirkelig samarbeid, både med lokale menigheter og blant organisasjonene. 

Langesund menighet er en levende og aktiv menighet med visjonen Kjærlighet i ord og handling. Menigheten arbeider for å være synlige i nærmiljøet.

Barne- og ungdomsarbeidet er et satsningsområdet, der ansatte og frivillige jobber sammen. Gjennom uka møtes mange i kirke og bedehus til aktiviteter for alle aldersgrupper, som kor, klubb og menighetskvelder. Du vil som medarbeider vil du møte en menighet som heier på deg, slik at vi sammen kan lykkes i å bygge og videreutvikle et levende menighetsfellesskap.

Arbeidsoppgaver:
•    utvikle og organisere arbeid blant barnefamilier
•    koordinere og utvikle det frivillige barne- og ungdomsarbeidet
•    bidra inn i aktiviteter for barn og ungdom
•    konfirmantarbeid
•    trosopplæring
•    administrative oppgaver i menigheten (inkludert kasserer/enkle økonomioppgaver)

Ønskede kvalifikasjoner:
•    utdanning på høyskole og universitetsnivå, med studiepoeng innen kristendom og pedagogikk.
•    erfaring fra og engasjement for kristent ungdomsarbeid/menighetsarbeid/frivillig arbeid

Personlige egenskaper: 
•    du har engasjement for og kan kommunisere godt med barn/ungdom
•    du har gode samarbeidsevner 
•    du er selvstendig og god til å planlegge
•    du har evnen til å motivere og engasjere
•    

Vi kan tilby
•    det er mulighet til å utvikle stillingens innhold sammen med menighetsråd og stab
•    lønn etter avtale
•    godt arbeidsmiljø

Praktiske forhold: 
•    Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.
•    Helge -og kveldsarbeid må påregnes. 
•    Arbeidssted er: Langesund kirke/Bedehus. Langesund menighetskontor, Torget 18, 3970 Langesund

Kontaktinformasjon: 
Nærmere informasjon om stillingen gis av 
Sokneprest Margrete Holmeide, mobil 977 65 519 
Menighetsrådsrepresentant Magnus Hallaråker, mobil 480 89 322

Søknadsfrist: 28.01.22

Søknaden sendes kirkeverge Astrid Thomasberg: Astrid.Thomasberg@bamble.kommune.no  

 

 

Tilbake