Utleiereglement


Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer eller medlemmer fra andre kommuner.

 

UTLEIEPRISER FOR KIRKENE I BAMBLE.

 

BEGRAVELSER, BISETTELSER OG VIGSLER.

 

Utleie av kirkene i Bamble kommune ved kistebegravelser, bisettelser og viglser for personer som 

ikke er medlem av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.

 

Reglene gjøres gjeldende fra 01.03.2022.

 

 

Bamble – Herre – Stathelle og Langesund kirker :                           kr 4.900,-

Der det stilles med egen organist                                                       kr 3.750,-

 

 

Tillegg for leie av kirkene i Bamble kommune på helligdager:       kr 2.400,-

 

OBS! Vedr prestene: Kontakt prosten i Bamble prosti.

Satsene revideres årlig.
Opplysninger kan innhentes på menighetskontorene eller hos kirkevergen.

 
Vennlig Hilsen
Astrid Thomasberg
Sign. kirkevergen
 
 
 
Rev. 30.01.2019
 
 

Tilbake