Utleiereglement


Her finner du utleiereglement for leie av kirkene i Bamble for ikke-medlemmer eller medlemmer fra andre kommuner.

 

UTLEIEPRISER FOR KIRKENE I BAMBLE.

 

BEGRAVELSER, BISETTELSER OG VIGSLER.

 

Utleie av kirkene i Bamble kommune ved begravelser, bisettelser og viglser for personer som 

ikke er medlem av Den norske kirke, eller som bor i andre kommuner.

 

Reglene gjøres gjeldende fra 01.02.2020.

 

Kistebegravelser, bisettelser og vigsler for personer som bor i andre kommuner, eller ikke er medlemmer i DNK.

 

Bamble – Herre – Stathelle og Langesund kirker :                           kr 4.700,-

Der det stilles med egen organist                                                       kr 3.600,-

 

 

Tillegg for leie av kirkene i Bamble kommune på helligdager:       kr 2.300,-

 

OBS! Vedr prestene: Ved bruk av prest utenfor prostiet, kan ytterligere utgifter påløpe, da prestene kan skrive regning på dette.

Satsene revideres årlig.

Opplysninger kan innhentes på menighetskontorene eller hos kirkevergen.

 
Astrid Thomasberg
Sign. kirkevergen

Utleie av Stathelle Kirke se her
Rev. 30.01.2019
 

Tilbake