Ledig stilling


Vi har ledig fast stilling som 90 % kombinert kirketjener/kirkegårdsarbeider i Bamble kirkelige fellesråd.

 

Full utlysningstekst finnes på nav.no.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt kirkeverge Astrid Thomasberg, tlf 35965281/92269321 eller kirketjener/kirkegårdsarbeider Morten Lund tlf 90670778.

Tilbake