Fellesskapskvelder


Velkommen til fellesskapskvelder i Bamble menighetshus.
 

Endelig kan vi innby til nye fellesskapskvelder i Bamble menighetshus. Vi skulle nettopp feire 20-års 
jubileum da koronapandemien satte en stopper for fellesskapskvelder og mye annet menighetsliv. Nå kan vi endelig starte opp igjen, og vi gleder oss ekstra mye over å kunne innby til fire onsdagskvelder denne høsten. 

Kveldene legger vekt på det sosiale. Vi starter med å spise kveldsmat sammen. Videre blir det tatt opp temaer som angår kristen tro og liv. Dette blir belyst både gjennom undervisning og samtale etterpå. 

I høst skal vi bli nærmere kjent med mange av menighetens egne ansatte. Flere av dem har nylig begynt i tjenesten hos oss. Andre har vært her lenge.
Første kvelden blir en forsinket jubileumsfeiring for fellesskapskveldene hvor vi ser både tilbake på det som har vært og retter blikket videre framover.

Arrangør er Bamble menighetsråd ved 
Fellesskapskomitéen.


PROGRAM FOR HØSTEN 2021

Onsdag 15. september kl. 19.00:
Tema: Fellesskapskvelder i 20 år. Fortsatt liv laga?  
Innleder: Kjell Storaker
Sang og musikk: Sølvi F. Hartveit og Marit Rike 
     
Onsdag 13. oktober kl. 19.00:
Tema: Hans Nilsen Hauge. Outsidere som ble i kirken.  
Innleder: Gunnar Thelin
Sang og musikk: Thor Fjellvang 

Onsdag 10. november kl. 19.00:
Tema: Barn og ungdom i menigheten
Innledere: Ole Martin Sandland og Natalia Vakulina Boiten
Musikk: Kirsten H. Eliassen

Onsdag 8. desember kl. 19.00:
Tema: Julefeiring under forskjellige himmelstrøk    
Innleder: Geir Gundersen Grøtberg   
Sang og musikk: Inge Bjørnø og Kirsten H. Eliassen

 

VELKOMMEN!
 

 

Tilbake